Sist oppdatert: 29.08.2019 15:46

Folkets spørretime

  Eva Oldren har stilt tre spørsmål. Her gjengir vi spørsmålene – og svarene Marit Hougsrud gir på vegne av Senterpartiet.

Nå før valget benytter jeg muligheten til å stille politikerne i sør-aurdal spørsmål som er viktig for meg.

Spørsmål 1 – Bolystprosjektet

Hvilke konkrete planer har partiene for å skaffe flere innflyttere til Sør-Aurdal?
Er det planer om større prosjekter som på sikt vil medføre befolkningsvekst? (Jeg tenker på E16 som en av hovedfartsårene til Vestlandet, sommer og vinter, det burde kommunen benytte seg av!) Bø i Telemark har klart det, med Sommarland i Bø, Hunderfossen, Tusenfryd, Bjørneparken, Namskogan familiepark. Vi har nok av kultur og flott natur i Sør-Aurdal, men det er dessverre ikke slik at det appellerer til alle i dagens samfunn. Hvorfor er det ikke mulig med boplikt i Sør-Aurdal? Hva kommer partiene til å gjøre for å unngå at hus/ gårdsbruk står tomme i fremtiden?

Det mest konkrete er jo planen om prosjektet Bolyst som vi håper kommer i gang til høsten. Selve innholdet i dette er ikke klart enda. Men vi i Sp vil ha stort fokus på å tilgjengeliggjøring av boplasser og tomter. I neste rekke må det jobbes med arbeidslivet/næringslivet, fortsatt fiberutbygging, god dialog med de unge.

En annen viktig sak det må jobbes med, er markedsføring, Sør-Aurdal er en kommune som ligger midt mellom byen og fjellet, og det må vi få fram!

Når det gjelder boplikt, har Senterpartiet ved flere anledninger stilt spørsmål ved dette i kommunen. Vi ønsker oss et sterkere fokus på dette. Vi har også en del boliger som «glir over» fra å være boliger til å bli feriehus. Vi i Sp har stilt oss spørsmålet om hvordan vi kan unngå det. Det er jo hyggelig at folk syns det er fint å feriere i Sør-Aurdal, men vi trenger aller mest folk til å bo i de bolighusene vi har.

Videre er det også ønskelig å løfte problemstillingen opp regionalt i Valdres. Altså at man kunne hatt et prosjekt som jobber dedikert med å få folk til å bosette seg i vår region.

Spørsmål 2 – Nettleie

Hva kan dere gjøre for å få ned prisene på den skyhøye og urettferdige nettleien på strøm? Kan dere klare å fjerne den variable delen på nettleien slik at vi slipper å «betale» strømmen to ganger? Eller i det minste redusere den? Når begnadølene har kommentarer som at: « det er jo ikke så mye annet å bruke penger på i dalen her», da er det noe som er feil.

Nettleie styres fullt og helt av SAE, og ikke av kommunen, så der har vi dessverre ikke det store handlingsrommet. Noe av grunnen til at nettleia er såpass høy, er de store avstandene med relativt få innbyggere i Sør-Aurdal.
Til SAE sitt forsvar har de et bra nett som det er lagt store innvesteringer i og det er heldigvis lite strømbrudd.
Vi håper nettleia flater noe ut i det mange selskap rundt oss ruster opp linjenett slik vi har gjort.

Spørsmål 3 – Skole

Hva tenker partiene om å beholde skoletilbudet som det er i Begnadalen og i Hedalen? Uten skoler så forsvinner bolysten også!

Senterpartiet mener skole er svært viktig for bygdesamfunnet og for bolyst. Men skolen er likevel viktigst for ungene, det er ungene som må stå i fokus.

Vi ønsker en skole med høy trivsel, god kvalitet og gode resultater, der barna får en oppvekst som gjør at de ønsker å bo i Sør-Aurdal når de blir voksne.

Senterpartiet står bak vedtaket i sak 006/15, som går på antall unger i skolen. Det er et forutsigbart vedtak, og med det vet vi hva vi har foran oss.