Sist oppdatert: 31.08.2019 14:39

Bruk stemmeretten - det nytter
 

  KJELL ERIKSEN

Kommunevalget er på mange måter et personvalg, og ikke et partivalg. Det er personene som kommer inn i kommunestyret som utgjør forskjellen, ikke nødvendigvis hvilket parti de er fra.

Vi har hver enkelt av oss god mulighet til å påvirke sammensettingen av kommunestyret ved å benytte oss av kumulering, og av å føre opp navn fra annen liste på den lista vi velger.

Uansett hvilken liste du velger, vil det ha betydning for hvem som kommer inn fra de forskjellige partiene dersom du fører opp en kandidat fra en annen liste på den lista du velger.

Da vil den personen få en ekstra stemme og dermed “rykke opp” på den lista vedkommende står på.

Det er også mulig å gi personen du har ekstra tillit til, på den lista du velger, en ekstra stemme ved å sette et kryss foran navnet.

Tverr Politisk Kommuneliste er ikke kumulert, så der vil dette ha ekstra stor betydning. Her er det også ekstra viktig fordi lista er satt opp alfabetisk.

Bruk din stemme, den teller!