Sist oppdatert: 04.08.2019 19:25

Friluftsskole ved Bergstjern

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

– Dette var skikkelig gøy, sier Angelica, som var med på friskluftsskole for første gang.


Angelica (nummer fem fra venstre) sammen med øvrige deltaker og ledere i gapahuken

I uke 31 arrangerte Vassfaret leirskole, i samarbeid med Valdres Friluftsråd, naturskole for barn i alderen 9–13 år. Det var lagt opp til varierte aktiviteter i området ved 4H sin gapahuk ved Bergstjern. Blant annet kunne barna bruke kano, bade, fiske, leike og gå tur.

Ferietilbud i nærmiljøet

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom. Målet er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Friluftsskolen skal legge grunnlag for varige friluftsvaner.

Følgende tema er obligatoriske:

  • Allemannsrett og ferdselskultur

  • Kartforståelse

  • Raste- og leirplass

  • Tur eller ekspedisjon