Sist oppdatert: 16.12.2019 04:55

Støtter Begnadalen bygdeutvalg

  KJELL ERIKSEN, TPK

Jeg vil bare støtte lederen i bygdeutvalget i Begnadalen. Jeg har også snakket med fylkesmannen, og fått bekreftet at å legge ned skoler som en del av budsjettbehandlingen, ikke er korrekt. Det er ikke lovlig saksbehandling.

Jeg er litt forundret over at dette ikke er kjent i kommunens administrasjon. Derfor er jeg enig med bygdeutvalgets leder at hvis vi godkjenner budsjettet på tirsdag, vil det sannsynligvis ikke være gyldig.

I tillegg er jeg skeptisk til den måten budsjettet er presentert på. Hvis dette er måten vi skal forholde oss til budsjett, kan vi like godt abdisere som styrende organ, og det er ikke greit i forhold til kommuneloven.