Sist oppdatert: 16.12.2019 18:18

To tiltak i Sør-Aurdal fikk pengegave fra Gjensidigestiftelsen

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Foreningen Hedalen kulturforum fikk 95 594 kr til Hedalen kulturfestival 2020. Bagn idrettslag ble tildelt 250 000 kr til aktivitetsmangfold i Sør-Aurdalshallen.


Arild Bjørnstad og Linda Skogly tok imot gaven på vegne av Hedalen kulturforum
I midten: Hans Seierstad fra Gjensidigestiftelsen

–Her er det mange frivillige ildsjeler som ønsker å gjøre noe for lokalsamfunnet. Gode krefter innenfor scene, musikk, idrett, mat, natur og kultur synliggjør det mangfoldet som allerede er og skaper en felles arena for mestring og aktivitet, skriver stifelsen om tildelingen til Hedalen kulturforum.

– Formålet til Foreningen Hedalen Kulturforum er å fremme kulturlivet i Hedalen, sier styreleder Osvald Fossholm. – Vårt første arrangement var Hedalen Kulturfestival 2019, som ble arrangert helga 25.–26. mai.

– Arrangementet ble en suksess, og vi er nå godt i gang med å planlegge Hedalen Kulturfestival 2020. Ambisjonen er å utvide festivalen med flere aktiviteter og flere samarbeidspartnere. Fossholm understreker at det er betydelige kostnader forbundet med å arrangere festivalen. –Vi er svært takknemlige for det sjenerøse bidraget fra Gjensidigestiftelsen. Det vil bli et viktig bidrag for å nå målet vårt for 2020.

Fv. Steinar Skjerve frå Bagn IL, Arild Bjørnstad (t.h.) og Linda Grøvslien Skogly frå Hedalen Kulturforum mottok gaver fra Hans Seierstad i Gjensidigestiftelsen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Stor gave til Bagn idrettslag

Bang idretslag hadde søkt penger til aktivitetsmangfold i Sør-Aurdalshallen. De ønsker å komme i gang med et bredt aktivitetstilbud så fort hallen er klar til bruk. Det er aktiviteter knyttet til alle aldersgrupper, både barn, ungdom og voksne, både igjennom fritidsaktiviteter og skolehverdagen. Men også voksne i Sør-Aurdal både på "egne" tider eller legge til rette for "voksenaktivitet" mens det er aktivitet for de unge.

Om Gjensidigestiftelsen

– Gjensidigestiftelsen ønsker å stimulere til til økt aktivitet i nærmiljøet der folk bor og lever sine liv. Gjensidigestiftelsen deler ut 7,2 mill i Oppland, innenfor flere områder. Sikkerhet som gir trygghet, helse og inkludering som gir gode opplevelser og innkjøp av utstyr som kan lånes ut slik at alle kan delta uavhengig av økonomi. Gjensidigestiftelsen vil utgjøre en forskjell, leser vi i pressemeldingen stifelsen har sendt ut.