Sist oppdatert: 14.12.2019 21:58

Saksprosessen budsjett Sør-Aurdal

  HANS ALLERGOTH, BEGNADALEN BYGDEUTVALG

Bygdeutvalget ønsker å støtte det som FAU Begnadalen, leder-innlegget på Hedalen.no og ytringen i Avisa Valdres i går (13/12) sier om budsjettprosessen og de mulige skolenedleggelsene.

Er det forsvarlig og rett, og faktisk lovlig å vedta dette budsjettforslaget førstkommende tirsdag? Saksbehandlingen og prosessen her er slett ikke slik den burde være.

Uavhengig av hva man mener om forslagene i budsjettet, er det viktig at prosessen gjøres på korrekt, ansvarsfull, god og ikke minst lovlig vis.


Et eksempel her er: Når ansatte i skolene hører om potensiell skolenedleggelse ved å lese i media, eller høre om det fra barna når de kommer på jobb, er det noe alvorlig galt her! Man kan ikke drive en kommune (eller bedrift) på den måten!

Jeg ringte til fylkesmannen med spørsmålet: «Er det noe retningslinjer fra fylkesmannen på hvordan prosessen rundt et budsjett skal være?»
 
Jeg pratet med en hyggelig jurist på fylkesmannens kontor som kunne opplyse meg om følgende: Etter offentliggjørelse av et budsjett skal dette legge ut for høring med høringsfrist.

Først etter fristen og gjennomgang av innlegg kan det vedtas (kortversjon). Så slik jeg ser det kan ingenting vedtas nå på tirsdag. Alt det blir bestemt da, må i så fall ut på høring. Og det vil ikke være gyldig før høringsfristen er ute og alt er gjennomgått på nytt og bestemt over i et nytt møte.

Skolenedleggelse

Videre ønsker vi i bygdeutvalget å sette spørsmål rundt lovligheten om det kan vedtas skolenedleggelser nå, da prosessen her ikke er lovlig slik vi forstår det. Vi kan ikke alle lover og regler, men vet at her er ikke barnas rettigheter fulgt. Barneombudet har krav om nettopp skolenedleggelser som ikke blir fulgt her. Dette ligger igjen under norsk lov. Juristen på Fylkesmannens kontor kunne bekrefte dette. Her er noe av det som står i dokumentet om skolenedleggelser og barns rettigheter:
  • Kommunen skal ta hensyn til hva som er best for barn i alle avgjørelser som kan bety noe for barn. Det står i barnekonvensjonen artikkel 3. Barnekonvensjonen er inkorporert i menneskerettighetsloven og har status som norsk lov.
     
  • Kommunen må vise i begrunnelsen for avgjørelsen at prinsippet om barns beste er blitt ivaretatt. De må forklare hva de mener er til barnas beste, og hvilke kriterier dette er basert på.
     
  • Barn har rett til å bli hørt i alle saker som betyr noe for dem. Det står i barnekonvensjonen artikkel 12.
     
  • At barn har blitt hørt i en sak om skolenedleggelse, må fremgå av saken. Kommunen skal legge opp til en saksbehandling der barn og unge blir invitert til å delta, og meningen deres skal fremgå av saksfremlegget.

Vedlegger bildet av hele dokumentet til dem som trenger å lese det.

Det er spennende med mange nye ansikter i kommunestyret her i Sør-Aurdal. Dere får en virkelig ilddåp nå. Vi håper dere alle følger godt med på all diskusjon og innlegg det dukker opp angående budsjettet og særlig om forslaget om avvikling av Begnadalen barneskole og Hedalen ungdomsskole.

Vårt råd til dere nå er som ytringen i Avisa Valdres og mange andre. Forkast rådmannens forslag til budsjett, start prosessen på nytt, og gjør den på en god, ansvarsfull og rett måte. «Rykk tilbake til start» og gjør det ordentlig!

For Begnadalen Bygdeutvalg
Hans Allergoth - Leder