Sist oppdatert: 18.12.2019 08:21

Kulturmidler

  ARNE HEIMESTØL

Etter forslag fra Olav Kristian Huseby (H) vedtok kommunestyret enstemmig følgende:

Innsparing på kr 148 000 i 2020, og kr 356 000 for hvert år i økonomiplanperioden, i omprioritering kor og korps skal omdisponeres og brukes til å styrke kulturskolen med prioritering til opplæring innen sang og musikk.

Midlene skal brukes til å utvikle sang- og musikklivet i kommunen og fordeles i samarbeid med arbeidsgruppa for utvikling av kulturskolen og kommunens musikkråd.

Det skal fortrinnsvis opprettholdes de dirigentstillingene som i dag finnes i kommunen, og ressursene skal prioriteres mot undervisning av barn og ungdom.

Inndekning: Nye tiltak på kr 107 000 for 2020 og kr 258 000 for hvert år økonomiplanperioden tas ut. De resterende kr 119 000,- for 2020 tas fra avsetning til disposisjonsfond.