Sist oppdatert: 18.12.2019 18:42

Hvem er det vi må kjempe mot?

  FINN OLAV TESLO (Ap)

Mange kan få inntrykk av at vi politikere har rådmannen som vår hovedmotstander. Dette er helt feil. Rådmannen og hans stab er på samme lag som oss, og det er også resten av befolkningen i Sør Aurdal kommune.

Hvem er så vår felles motstander?


Finn Olav Teslo. Foto: Arne Heimestøl

Det er definitivt befolkningsnedgangen i kommunen. I løpet av den siste fire års perioden har folketallet sunket med 116. Dersom denne takten skulle fortsette framover, vil befolkningen i Sør Aurdal være halvert på 50 år. Det er mager trøst at denne tendensen også gjelder de andre kommunene i Valdres og mange andre kommuner på landet. Rådmannen i Gran kommune på Hadeland sa til det nyvalgte kommunestyret; «Deres viktigste oppgave er å få folk til å flytte til kommunen!»

Befolkningsnedgangen fører til at handlingsrommet til drive politikk blir mindre og mindre, og diskusjon om kutt og nedleggelse kan lett føre til splittelse i kommunen.

Situasjonen og utviklingen tvinger oss til å ta opp kampen mot dette flerhodete trollet. Men hvordan?

På siste næringsforum møtte 35 personer opp. Det var en god energi i møterommet og stort engasjement. Gøran Østgård reiste seg og sa; « Vi må huske på at vi er en kommune!»

Dette er etter min mening å treffe spikeren på hodet. Vi må opptre som en enhet og framsnakke hverandre og kommunen vi bor i. I denne offensive satsingen må vi sette oss hårete mål. Kanskje vi skal ha mål om å nå 3000 innbyggere i 2023 ?

Mye positivt har skjedd den siste tida. Tunnelen ble åpnet med mye positiv omtale både i pressen og i TV. Faktisk så er arbeidet med dette prosjektet blitt er modell for bærekraft for kommende tunnelprosjekter. De vel 800 som var samlet til åpningsseremonien må ha følt det på samme måte som meg: Vi var en enhet der inne, og vi feiret med kaffe og marsipankake! Vi feiret en seier. Ingebrigt S. Jensen har skrevet boka Ona fyr, og mange har nok lest denne engasjerende boka om ledelse. Dynamo hadde rutiner for å markere sine seire, og vimpelen ble heist.

I dag er det åpning av Sør-Aurdal-hallen, og det gleder jeg meg til. Følelsen av fellesskap og enhet vil helt sikkert komme sigende. Kanskje også mer god kake?

Framover nå må vi sette oss litt lenger fram i stolen, og lytte aktivt til konstruktive ideer om tiltak for å få folk til å bli værende i kommunen og for at folk skal få lyst til å flytte til kommunen. Selv må vi også engasjere oss i denne prosessen og komme fram med de ideene vi har. Vi har svært mange gode fasiliteter å by på i alle grendene i kommunen, og dette må synliggjøres, og det må tilrettelegges for utvikling.

Vi får høre i avisen om at mange hjørnestensbedrifter satser mye på økt kvalitet og trenger mer kompetanse.

Hedda Hytter investerer 15 millioner på ny hall, Gøran Østgård og hans team bygger 10 leiligheter i Bagn sentrum, Fekjær lyser ut etter flere stillinger, Solheim Trevare satser stort og investerer i ny maskin til godt over 2 millioner kroner og Fosstopp har spennende hytter å by på.

Nå er snart alle innbyggere i kommunen på nett, og da kan nyetablerere bosette seg her med sin bedrift, og det må gjøres kjent. Sør-Aurdal ligger gunstig til geografisk med kort veg til store sentra.

Rett på nyåret blir prosjektet Bolyst lagt fram for kommunestyret, rådmannen har prioritert utarbeidelse av næringsplan og arealplanen for Bagn kommer opp i 2020.

Vi går snart over til nytt år, 2020. Det er grunn til en viss optimisme synes jeg. Det går an å snu den vonde trenden vi er inne i. Av alle elevene ved Hedalen barne- og ungdomsskole er det 35 % som ikke er født i grenda! Vi er alle ambassadører for vår kommune. Vi må alle stå på og legge indre bygdeuenigheter bak oss!

God jul og godt nyttår!