Sist oppdatert: 01.12.2019 18:21

Ukenytt

  TOM LIUM, REKTOR VED HEDALEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Ukenytt kan brukes på mellomtrinnet, ungdomstrinnet, videregående skole og i voksenopplæringen.

Hedalen barne- og ungdomsskole har brukt dette siden 2012, og hevder seg helt i norgestoppen hver uke. Ukenytt er et hjelpemiddel som elevene får brukt flere fag til slik:

Norsk
Fin trening i å lese litt vanskelig tekst, og nye ord og begreper kan innlæres. I en del tilfeller vil det være på sin plass å gjennomgå vanskelige ord og emner på forhånd. Lange fremmedord kan deles inn i stavelser.

Samfunnsfag
Er et godt hjelpemiddel til å kunne holde interessen oppe for samfunnsaktuelle emner over tid.

Geografi
Elevene kan få i oppgave å finne stedene som omtales i Ukenytt på kartet.

Matematikk
Opplysninger og spørsmål i Ukenytt kan være utgangspunkt for utforming av matematiske problemstillinger.