Sist oppdatert: 20.12.2019 18:54

Sør-Aurdalshallen åpnet

  TEKST: EMMY BAKKOM
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Onsdag 18. des. ble Sør-Aurdalhallen offisielt åpnet. Tribunene var fullsatte. Det var mange som var nysgjerrige på hvordan Sør-Aurdal sin storstue så ut.

Oddleif Juvkam, som har vært prosjektleder, ønsket velkommen og overlot til Svein Granli å fortelle den lange historien bak hallen.


Historikk

Det ble etter mange vurderinger bestemt å rive C-blokka som trengte rehabilitering, og i stedet investere i nytt basseng og gymsal. Dette var i 2012. Planlegging og saksbehandlingen videre to ca. seks år. I sin 17-årige ansettelse i SAK, mener Granli at ingen sak har vært gjenstand for politisk behandling så mange ganger som SA-hallen.

Svein Granli sa at hallen ble vedtatt mot tre stemmer. (Når det er sagt, så var ingen mot bygging av hallen, men tre vurderte at med et mindre bygg ville kanskje de økonomiske utfordringene fremover bli mindre. NB. Kommentar fra skribent.)

Granli presiserte at de lovpålagte oppgavene hadde hatt hovedfokus, og at flerbruk hele tiden har vært i modellen. Den flotte tribunen er et resultat av det.

160 millioner kr

Prislappen på hallen kom på ca. 160 mill. Så presiserte han at vi fikk store tilskudd av tippemidler og tilbakebetaling av moms, så prislappen blir mindre til slutt.

Mange entreprenører

Anbudsrunden vant Sanne-Hauglia som en totalentreprise, og gjennom en samspillsfase ble prislappen noe redusert. Juvkam roste samarbeidet med entrenøren som hadde i alt 62 underentreprenører.

Tid for hilsener og underholdning

Sanne-Haugli roste også samarbeidet med SAK og og ga en nyttig gave til SA-hallen, en hjertestarter. Oddleif håpet at det ikke ble bruk for den, men en slik er livsviktig å ha hvis behovet er der.

Andre som har jobbet med prosjekt hall, er arkitektfirmaet JAF, Sweco og Norconsult.

JAF og Sveco ga hver sin sekk med baller i åpningsgave samtidig som de roste samarbeidet med SAK og Oddleif spesielt. En av de største underentreprenørerene var det lokale firmaet Brødrene Dokken.

Litt underholdning ble det også. Emma Nerby Grønbeck sang visa Det umulige er mulig. En sang som passet bra til dagen.

Selve åpninga

Det ble ingen snorklipping. I stedet hadde ordfører Marit bedt inn noen unge fotballspillere fra Begnadalen, Hedalen og Bagn til kamp. Da det første målet ble scora, var hallen offisielt åpnet til stor jubel.

Godord til Oddleiv Juvkam

Før det ble kaffe, saft og marsipankake, fikk Oddleif overrakt blomst av ordføreren.

Hun påpekte det gode arbeidet han har gjort, og at han har både sovet og våknet med hallen. Blomsten ble han oppfordret til å dele med kona da hun har sett lite til han gjennom de fire årene han har vært prosjektleder.

Matøkt og omvisning

I etterkant kunne folk nyte kaffe og kake og ikke minst ta i øyesyn det fine bygget. Det de fleste var mest imponert over, var det flotte svømmehallen.

Der var det « bare lekkert», varmt og god plass, og innbyr til en svømmetur eller flere. Men det blir ikke før sist i januar da det var igjen noe arbeid enda.
Mange har allerede tinget plass til sine aktiviteter. Det ble oppfordret til fornuftig bruk av hall og andre lokaliteter slik at vi har en fin hall i mange år fremover.

Det vil nok også vaktmesterne Fønhus og Hansebakken sette pris på.
Nå var ikke riktig alt på plass enda, men til åpningsfesten den 18. jan. skulle alt være i orden.

Så får vi håpe, som Oddleif sa under kaffen etterpå, at dette blir et sted som blir til glede for alle.


Sør-Aurdal sin storstue


Teleskoptribunen, som gir god oversikt, var fullsatt


Oddleiv Juvkam ønsket velkommen


Svein Granli dro litt historikk


 


Tribunen på langs i hallen ble også tatt i bruk


Emma Nerby Grønbeck


Petter Remmen Johansen, Sanne-Hauglid


Overrekkelse av baller


Ordfører Marit Hougsrud takker Oddleiv Juvkam for arbeidet han har lagt ned i prosjektet


Fotball-lagene fra Sør-Aurdal


 
 


Ordføreren med noen oppmuntrende ord til Gina Sofie som slapp inn målet som åpnet Sør-Aurdalshallen


Åpninga ble feiret med kake


 


 


 


 


Bassenget er 25 m langt. Dybden varierer mellom 90 cm og 220 cm


Elling Fekjær og Haakon Boye LudvigsenTo humorister


 


 


 


 


 


 4
 


Teknisk rom


 


Vaktmestrene Bjarne Fønhus og Tore Hansebakken