Sist oppdatert: 03.12.2019 19:41

Hva vil Begnadalen?

  HANS ALLERGOTH – LEDER I BEGNADALEN BYGDEUTVALG

Dagene etter formannskapets flertall for nedleggelse av Begnadalen skole har vært travle. Det har vært mange henvendelser fra Begnadalens beboere til bygdeutvalget.

Jeg har også fått spørsmålet «Hva vil Begnadalen?» fra flere kommunestyre-representanter på tvers av partier. Alle partiene gikk vel til valg med lovnad om at «skole er det vedtak på, og for å få ro og forutsigbarhet, er det det vedtaket som vil bestå». Det ble jo også nedstemt å legge ned like før valget. De fleste partier ser ut til å holde denne valglovnaden, men ikke alle, dessverre.

Så hva vil Begnadalen?
Det har vært kontinuerlig henvendelser og jobbing med dette temaet helt siden rådmannens forslag i høst og frem til i dag. Og svaret på spørsmålet er:

På kommunestyrets møte den 17. desember ønsker Begnadalen at dere skal stemme NEI til rådmannens forslag om nedlegging av Begnadalen skole og Hedalen ungdomsskole fra høsten 2020.

Behold gjeldende vedtak fra 2015! Et drøyt halvt år er veldig snaut å få til en god og akseptabel avvikling av skole og flytting av elever. Det er også altfor lite grunnlag å si at den millionen det spares, er det tallet vil bli. Det finnes for mange ubesvarte poster for å vite dette sikkert. Skoletransport, fraflytting, lokalt næringsliv m.m.

Videre har vi alle sammen i hele kommunen en formidabel jobb foran oss for å jobbe mer med positive oppbyggende tiltak. Det er mange nye ansikter i kommunestyret nå. Jeg ønsker å utfordre administrasjonen og kommunestyrerepresentantene til å tenke nytt. Hvordan kan kommunen jobbe for at det skal komme mer penger inn?

Videre vil jeg utfordre oss alle sammen. Hvordan kan vi sammen skape vekst i kommunen vår? Som jeg skrev i et leserinnlegg tidligere «Lets make Sør-Aurdal great again!». Her må alle bidra!

Begnadalen ber dere: La oss beholde skolen. Behold gjeldende vedtak fra 2015.

På vegne av Begnadalen bygd
Hans Allergoth – Leder Begnadalen Bygdeutvalg