Sist oppdatert: 04.12.2019 05:56

Å tenke med både hodet og hjertet

  SOLVEIG LIE

Tilsvar til Oddvin Sørbøens innlegg 3.12.2019. Sørbøen peker på mange problemstillinger angående økonomien i Sør-Aurdal. Det er det mange meninger om. Og slik bør det også være!

Det var et informativt innlegg - for alle saker har jo mer enn én side.

Ikke alle av oss som ytrer oss, har konkrete løsninger om hvordan kommunen skal spare penger. Da ville det ha vært særdeles lett for politikerne som kunne fått løsninger servert på sølvfat. Men slik er det ikke.

Men det vi gjør – er å ytre oss. Og det er vel det viktigste i et demokratisk og åpent samfunn. Og selv om det ikke kan sees som "dokumenterte påstander" så er det vel viktig at folk kan bli hørt om hva som er viktig for dem?

Som det sies - er at skolesaken er et betent område. Særlig i Hedalen. Og det er vel fordi geografien ikke stemmer med skolesentralisering og økonomi.
Avstandene kan bli for lange mens unger og lærere trenger et større læringsmiljø. Samtidig med at nedleggelse av skoler neppe fører til til-flytting av barnefamilier til bygdene.

Politikerne bør ønske at folk engasjerer seg. Uansett hvor lite "dokumentert" påstanden er. For folk flest tenker både med hodet og med hjertet. Ikke bare med hodet som teller penger – men også med hjertet – og som vet hva som er best for sin bygd.

Mange politikere står i spagaten mellom hva som lønner seg økonomisk og hva som er best for bygdene framover. Og hva som er best for bygdene – er det vel de som bor der – som vet best.

Og Sørbøen sier: "Jeg håper at alle har respekt for at vi har ulikt syn og stor takhøyde under diskusjonene som pågår og kommer."

Det er jeg helt enig i. For da må vi alle kunne få si hva vi mener. Og da kan vi bruke både hodet og hjertet. Selv om det ikke alltid kan "dokumenteres".

Solveiglie1@gmail.com