Sist oppdatert: 01.02.2019 20:59

2019 Valg –  Høyre

  SOLVEIG LIE
Jeg er en fiktiv person, kvinne ca. 30 år. Jeg har ett barn i barnehagealder. Jeg er utdannet fiolinmaker, men jobber som lærer i ungdomsskolen. Vi ønsker å bosette oss i Sør–Aurdal fordi vi har hørt mye om frivillighet, dugnader og samhold i kommunen. Dette ønsker vi også å engasjere oss i. Dessuten har Sør–Aurdal mange flotte bygder med solgang året rundt.

Hva ville vi stemt ved høstens kommunevalg – hvis vi tenker på å bosette oss i Sør–Aurdal, og gitt at vi leser og prøver å forstå de forskjellige partiers programmer? (Jeg leser programmene slik at de varer til 2019 selv om de er lagd i 2015.)
 
Disse vilkårene er satt: Jeg er en kvinne som har ett barn i barnehagealder. Vi er begge litt nyfrelste på økologisk landbruk. I utgangspunktet ønsker vi oss en solrik tomt med tre mål tomt slik at vi kan bygge vårt eget hus og dyrke våre egne grønnsaker, økologisk. Alternativt til å bygge, kunne vi tenke oss å kjøpe et eksisterende hus på litt stor tomt. Skal vi flytte til Sør-Aurdal, og hvor skulle det ha vært? Hvilke parti skulle jeg stemt på?

Høyre skal arbeide for at kommunen skal stimulere til bosetting i hele kommunen. Kommunen skal bidra til et levende næringsliv. H skal arbeide for at kommunen skal støtte opp om et rikt organisasjonsliv. Kan dere ikke heller si hva dere konkret vil gjøre? Alle skjønner at både H og alle andre partier ønsker bosetting i kommunen og et næringsliv som det kan satses på. Men hvor og hvordan, Høyre? S-A kommune er jo så liten og oversiktelig, så dette kan ikke være vanskelig å svare på.

Jeg trodde at partiprogrammer for S-A gjaldt for Sør-Aurdal kommune? Formålsparagrafen til S-A Høyre og  Nye ideer og bedre løsninger kan passe i hele den vestlige verden.
 
Skole og barnehage
H vil sikre barnehager tilpasset innbyggernes behov mht. kapasitet, beliggenhet og åpningstider. Vil det si at uansett når vi velger å flytte til en hvilken som helst bygd i S-A, så får ungen min plass i nærmeste barnehage –med en gang – uten noen form for ventetid?

Arbeide for en god 1–10 skole for alle elever i kommunen med god kvalitet på undervisningen og forsvarlig reisevei. Flere poeng til H her. I en så grisgrendt kommune som S-A regner jeg med at det er skoler i alle bygder, slik at vi unngår uforsvarlig reisevei. For H vil også ha gode muligheter til aktivitet på skolene. Det sier seg sjøl at ungene må få drive med forskjellige aktiviteter ute før sola går ned vinterstid. Og da kan ikke ungene bruke opp dyrebar tid på lang reisevei. Kan dere kommentere dette, Høyre?

Markedsføring og utvikling
Arbeide for synliggjøring av S-A som et sted å arbeide, bo og tilbringe sin fritid. Hvordan vil dere synliggjøre S-A, sånn helt konkret? Hyttefabrikken synliggjør seg godt for fritid. Kanskje dere kan hjelpe hyttefabrikken med å utvide til flere høgstandard–hytter og lempe litt på kravene, slik at det er mulig for hytteeiere å bosette seg på hytta?

Arbeide for at Begnadalen skal bli Valdresportalen fra Sør
. Hva legger dere i dette, Høyre? Hva kan en slik portal bidra med?

Aktivt legge til rette for nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter og tiltrekke oss bedrifter som skal flytte eller etablere nye avdelinger. Mange poeng til H her! Jeg trenger 5–7 mål tomt til grønnkålproduksjon. Grønnkålen tenker jeg å tørke, lage chips av, pulver etc. Jeg ønsker å eksportere. Det blir Fra jord til ferdig produkt. Dette prosjektet kan kanskje samkjøres med Fra skog til ferdig produkt. For er det noe S–A har nok av så, må det være skog. Kan kanskje S–A legge til rette også for nisjeprodukter som kan dyrkes i verdens reneste luft, økologisk og som kan selges dyrt?

Videreføre og utvikle bolystprosjekter. Bolystprosjektet! Uff. For det første er det et navn som ikke biter på noen. Og for det andre er dere langt ute i skogen når det gjelder reelle planer. Bolyst kan jo være hvor som helst i verden. Og ikke har jeg sett noe som kan ligne på tilflytting i form av dette prosjektet til S-A. Og så skal dere Arbeide for å markere Bagn som ett av sentrene i Valdres. Senter må man ha. Der er Bagn sikkert helt grei. Men kan det være mulig for oss å etablere grønnkålproduksjonen vår i Bagn?

Sør Aurdal Høyre skal arbeide for at S-A blir en større del av markedsføringen av Valdresregionen og oppbygging av merkevaret Valdres. Større enn hva?

Her har jeg litt liten kunnskap om de øvrige valdreskommunene. Men bør ikke alle valdreskommuner slå seg sammen og bringe varemerket Valdres ut i den store verden? Det er vel ikke slik at Sør–Aurdal konkurrerer med de andre Valdres–kommunene?

Bør vi flytte til Sør–Aurdal og bør jeg stemme Høyre? Bærekraftige løsninger, legge til rette for TILSTREKKELIG mobil–telefondekning. Hva er tilstrekkelig her, og bør jeg flytte til Sør –Aurdal? Jeg driver med reparasjoner av fioliner men dette kan jeg ikke leve av, selv om det sikkert er mang feler i Valdres.

Uansett – jeg vil ikke risikere å komme utenfor Høyres muligheter for nett-tilgang. Vi må ha et raskt fibernett – for vi tenker langsiktig.

Og hvis dere kunne kjappe dere og støtte Telenor konkret med penger til utbygging av fiber i hele S–A i løpet av dette året – 2019 – eller ta Eidsiva i øra – skal jeg vurdere å flytte og stemme på dere.

Det er summa summarum mye dere skal arbeide for. Hvis dere er mer konkrete her – og si hva dere virkelig vil gjøre– ville dere skåret mange poeng.

Kjære Sør –Aurdal Høyre: Kunne dere være så snille som å svare på det jeg spør om? For min datter og jeg ønsker å flytte i god tid før hun skal begynne på skolen. Dessuten er partiprogrammet til Høyre ganske oversiktlig og greit. Litt store ord. Men det har alle.

Solveiglie1@gmail.com