Sist oppdatert: 12.02.2019 18:24

SAK 8/19 – Bærekraftig kommune

  HANS ALLERGOTH, LEDER I BEGNADALEN BYGDEUTVALG

Rådmannen vil legge ned ungdomstrinnet i Hedalen pr. høsten 2019 og Begnadalen skole pr. høsten 2020.

På formannskapsmøtet, 11. januar 2019, snakket han om at det er viktig med kvaliteten i skolen fremfor at alle bygdene hadde skole.

«Det har ikke noe å si hvor i kommunen skolen ligger, men at det er kvalitet på skolen», sier han. Han ønsker nå å få lov til å starte prosessen med å innhente høringsuttalelser fra foreldregrupper og innbyggere i kommunen.

Skolesjefen sa: «Jeg tenker på hva som er best for elevene i Sør-Aurdal. Alle må få lik kvalitet på læring. Hun opplyste videre at det koster 70 000 kr mer pr elev på minste skolen (Begnadalen) mot den største skolen (Bagn). Videre at det var vanskelig å få nok kvalifiserte lærere til skolene i kommunen. Det vil bli vanskelig å drifte Begnadalen skole de neste årene, sier hun videre.

Politikerne i formannskapet kom med sine spørsmål og meninger, og det virket relativt enighet om at de ville opprettholde nåværende vedtak.

Det var mye som vi synes er bra med det de seks politikerne kom med av innspill. Sør-Aurdal har bevisst satset på skolene. Har administrasjonen sett på f.eks. reisevei og kostnader rundt transport? Trygghet og nærhet er minst like viktige punkter som kvalitet. Det er altfor sparsommelig med informasjon om hvorfor rådmannen kommer med dette forslaget nå.

Ved å legge ned skolene i ytre del vil det kunne gi innvirkninger som de på kontorene på Tingvoll virker som ikke klarer (eller ikke vil) se. De sitter kun på tall. Ved å legge ned skolen vil du legge ned bygda. Næringslivet vil svekkes. Kommunenes store bedrifter Begna Bruk, Hedda Hytter og Fekjær, samt mange av de mellomstore og mindre bedriftene, vil ha vansker med å kunne skaffe arbeidstakere – som igjen vil gå utover kommunen.

Prosjektet «aktiv bosetting» kan like godt legges ned. Hvem vil flytte til Hedalen og Begnadalen om det ikke er skole og arbeidsplasser? Sjansen for fraflytting er stor, som igjen vil gå ut over elevtall, arbeidstakere og inntekt til kommunen. Og om transporten av elever skal gjøres på en så god måte som mulig, vil det gi betraktelig økning i utgifter der.

Det snakkes mye om kvalitet fra administrasjonen. Om det skal legges ned eller slås sammen skoler, hvor er garantien for at det blir bedre? Og alternativene slik jeg ser det, er ikke sammenslåinger noe garanti og som noe bedre alternativ enn det vi har pr i dag når det kommer til kvalitet. Skolene og lærerne i kommunen gjør en fantastisk jobb med de få ressurser de har tilgjengelig.

Jeg velger å sitere en av politikerne som satt i salen: «Jeg er frustrert over at denne saken kommer opp igjen når det er gitt signaler på at vi ønsker ro rundt skole og har et gjeldende vedtak på det. Her skal alt sentraliseres, mens vi faktisk har et vedtak på at i Sør-Aurdal ønsker vi desentralisering. Skolen er det ALLER VIKTIGSTE om vi ønsker vekst i kommunen. Vi må tilrettelegge for vekst, og derfor satse MER på skole. Vi har ikke råd til å la være å satse på skolen. Gi skolen mer!»

Om skolesjefen ønsker mer kvalifiserte søkere, bør kommunen jobbe mot å få bort «stempelet» om at i Sør-Aurdal bare er opptatt av nedleggelser, innstramminger og øking av skatter. Ikke mye «bærekraftig kommune» i det bilde spør du meg. Videre vil jeg si som foreldre og FAU-medlem i Begnadalen, er jeg (og fler med meg) veldig fornøyd med skolen vår og hvordan den drives. Lærerne og de ansatte gjør en kjempejobb, og etter det jeg vet, er alle fullt på høyde både faglig og sosialt når de flytter opp på ungdomstrinnet i Bagn.

Om det kunne brukes like mye energi på å få til vekst i kommunen og samarbeid med næringsliv, lag og foreninger, som det blir brukt på at det skal kuttes og strammes inn, så kanskje vi faktisk kunne få til noe sammen her i kommunen.

Vi vet at det alt er vedtatt sparetiltak som administrasjonen skal se på og jobbe med som ikke er blitt tatt tak i. Hvorfor ikke? Da har faktisk rådmannen ikke gjort jobben som kommunestyret har gitt han. Dette bør bli påpekt.

Til alle dere i kommunestyret. Når dere skal ta stilling til dette forslaget fra rådmannen, ber vi dere: Hold vedtaket slik det nå er. Eller aller helst: Sats på skolen. Gi den mer. Og jobb for økning og vekst, og ikke nedleggelser.

Og til sist vil jeg bare kort nevne at «Først i Valdres» ….. der ligger Begnadalen og Hedalen.