Sist oppdatert: 13.02.2019 16:10

Velforeningen i sentrum informerer

  ARNE HEIMESTØL, LEDER I BRUNAKKLIA OG SKOLEHAGEN VELFORENING
Brunbakklia og Skolehagen velforening hadde styremøte mandag kveld. Vi behandlet noen saker vi ønsker å informere om.

Styret er tilfreds med at fiberutbygging ble gjennomført i de to boligfeltene og til noen adresser i nærområdet. Dette var et prosjekt vi brukte en god del tid på å få gjennomført.

Styret er også fornøyd med tiltak kommunen har satt inn både i Skolehagen og Brunbakklia. Her nevner vi asfaltering i Skolehagen og trafikkarealet ved skolen og i Brunbakklia.

Velforeningen organiserer ryddedugnader i begge feltene. Målet er å holde skog og kratt nede, slik at områdene ikke gror til. Vi ser positivt på arbeidet som er satt i gang på skolens uteområde. Det er også grunn til å berømme foreningen Hedalsheimens venner for deres dugnadsinnsats – spesielt på uteområdene ved bo- og servicesenteret.

Brev til kommunen
Styreleder har fått i oppdrag å skrive brev til kommunen. Her tar vi opp følgende tema.

  • Det er et ønske å få opp noen ekstra gatelys i Skolehagen.

  • Da vegen inn i Skolehagen ble asfaltert, ble ikke arbeidet fullført.

  • I Brunbakklia er det behov for å reparere noen felter der asfalten har smuldret opp.

  • Vi ber om at kantklipping gjennomføres så lang ut fra vegskulderen som mulig i Brunbakklia. Dette er særlig viktig i svingen ved Hedalsheimen og på nedsiden av bo- og servicesenteret.

Ryddedugnader
Når snøen er borte, settes det i gang ryddedugnader i begge feltene. Har noen beboere innspill til dette og annet arbeid i foreningen, ber vi om at disse sendes til arne@hedalen.no.