Sist oppdatert: 16.02.2019 15:31

2019 Valg – Tpk

  SOLEIG LIE

Jeg er en fiktiv person, mann ca. 40 år. Jeg er utdannet lærer og arving til et lite småbruk i Sør-Aurdal som heter Plassen. Siden jeg er alene – så er et urbant liv i Oslo ganske OK. Jeg tror at jeg blir singel i all evighet og kan leve godt med det. Men bør jeg flytte til Plassen i Sør-Aurdal ? Og når? Jeg har et godt liv der jeg bor nå. Men jeg er tross alt oppvokst i Sør-Aurdal, så jeg vil jo gjerne heim att.

Hva ville jeg stemt ved høstens kommunevalg – hvis jeg hadde flyttet hjem igjen? (Jeg leser programmene slik at de varer til 2019 selv om de er lagd i 2015.)
 
Disse vilkårene er satt: Jeg er en singel mann, lærerutdannet, kanskje snart både småbruker og lærer. Jeg vil satse på saueproduksjon.

Jeg har gitt opp å finne dame. Jeg er onkel til unger i faktisk alle de fem bygdene i Sør-Aurdal. På den måten føler jeg meg som en ekte sør-aurdøl.

Hvilke parti skulle jeg stemt på?

Tpk - dere har Sør-Aurdals korteste partiprogram! Helt til nå har jeg tenkt at et tverrpolitisk ståsted - ville gått på tvers av alle partier og hanket opp det beste i hvert parti. Men er det slik?

Å stimulere til økt verdiskapning i samarbeid med våre hytteinnbyggere. Hva betyr det, Tpk? Hva er den verdiskapninga, helt konkret?

Dere vil styrke Planavdelingen for å ha tilstrekkelig kapasitet til å utarbeide framtidsretta kommuneplan i samarbeid med politikere og befolkning for øvrig. Framtidsretta kommuneplan: Har det noe med at folk skal få bygge og bo der de ønsker?

Dette synes jeg er veldig interessant. For jeg tenkte å legge ut noen store og flotte tomter til sommeren. Tomter på ca. 3 mål som vil trekke til seg familier som vil ha hage rundt huset og dyrke egne grønnsaker. Slik de gjorde i bygdene da Bygde-Norge ble bygd opp. Det var få eller ingen som etablerte hus og hage på ett mål tomt i bygdene i Sør-Aurdal da. Men det var jo før Plan- og bygningsloven kom som sier at alle skal bo tett i byggefelt.

Siden jeg forstår det slik at kommunestyret kan vedta arealplanlegging også utenfor slike felt, vil Tpk kunne spille mitt tomtesalg inn for kommunen og stå for det dere sier om at folk skal i størst mulig grad få bygge og bo der de ønsker?

Det er jo spredt bosetting så det må jo være i Tpks ånd. Mange poeng til Tpk her!

Barnehage og skoletilbud er viktig for deg. Kulturtilbud og andre tilrettelagte fritidstilbud teller kanskje også mye. Nesten viktigst av alt er muligheten for en trivelig plass å arbeide og bo. Dette kan vel være hvor som helst i Norge, Tpk?


Selv om jeg ikke trenger hverken barnehage eller skole for egen del, så ser jeg på begge som helt nødvendige for alle bygder i S-A. Det skulle bare mangle. En bygd uten skole er ingen bygd. Og her har dere en innertier: S-A skal ha nok barnehageplasser med opptak hele året og det skal være barne- og ungdomsskole både sør og nord i kommunen. Her skårer dere mange poeng, i hvert fall hvis dere kunne sørge for at skoledebatten ikke dukker opp igjen på såpass lang tid at folk kan føle seg trygge på at skolene skal bestå. Da vil dere kunne få mange stemmer til høsten!

Men nå er det også slik at Plassen ligger litt avsides til. Såpass avsides at det ikke er hverken 3- eller 4 G der. Det er ikke stabil mobildekning der en gang.

På Plassen vil jeg lage tilstelninger som kan gi barn og unge et innblikk i hvor maten komme fra. De kan få være med på lamming, melke kuer og jeg ville også lært dem om ysting. Til og med om spinning. Jeg ville tatt de med på fisking i Sør Aurdals flotte natur. Men da må jeg ha muligheter for å nå ut til folk. Ikke kan jeg ha ansvar for unger på Plassen uten mobildekning, heller.

Så her Tpk, heier jeg på dere: Dere vil jo blant annet arbeide for - å legge forholdene til rette for bedre veier og utbygging av fiber og telefonnett til alle. Når omtrent tenker dere at dere kunne vært ferdig med å legge disse forholdene til rette?

Tpk vil også verdsette og stimulere dugnadsarbeid og frivillig arbeid i lag og organisasjoner. Hvordan vil dere verdsette og stimulere dette arbeidet, helt konkret, Tpk? Det arbeides hundrevis av frivillige timer i S-A hvert år - så kanskje Tpk kunne være frivillighetens forlengede arm inn i Kommuneadministrasjonen. For det er vel dere politikere som bestemmer?

Fortsettes neste side- står det nederst på andre side i partiprogrammet. Har dere mer på lager? Er det en feil?


Kjære Sør-Aurdal Tpk: Kunne dere være så snille som å svare på det jeg spør om? Og burde dere ikke freshe opp lay-outen litt slik at også unge folk kunne finne den interessant?

Solveiglie1@gmail.com