Sist oppdatert: 17.02.2019 18:49

Respekt for naturen

  SIRI RUUD

I år, i 2019, er det hundreårsjubileum for utgivelsen av romanen Der vildmarken suser skrevet av Mikkjel Fønhus. Denne boken ble en stor suksess der samspillet mellom mennesket og naturen var i fokus. Vi er mange som har lest boken med stor begeistring, og tankene til Mikkjel Fønhus er svært så levende i dag.

I den tiden jeg gikk på Oslo off. lærerskole i 1962–1965, var jeg så heldig å få høre et foredrag av Mikkjel Fønhus om nettopp det temaet som opptok han så mye: Respekten for naturen og verning og fredning av sårbare naturområder. Han var naturlig nok med sin tilknytning til Vassfaret og Sør- Aurdal svært opptatt av hvordan sivilisasjonen kunne ødelegge Vassfaret på sikt. Det var da spesielt utbygging av skogsbilveier og store hogstområder han advarte mot.

I Aftenpostens A-magasin nr. 7 2019 leser jeg en artikkel som får det til å gå kaldt nedover ryggen. Den heter Villmarksuset stilner og omhandler hytteutbygging i Flå kommune. Jeg siterer: "Vassfaret ble beskrevet som Østlandets siste villmarksdal. Nå kryper hytteområdene nærmere og nærmere."

Til tross for protester fra miljøgrupper og organisasjoner så er det nå i gang byggestart av 2000 hytter. Ikke 20, ikke 200, men 2000 hytter i et naturskjønt område tett opptil Vassfaret.

Leder i Flå Vekst, en samarbeidsorganisasjon for vekst og utvikling i Flå kommune , Kristian Akervold, sier at denne hytteutbyggingen er utelukkende positiv . Han sier: "Vassfaret er ikke urørt villmark.Og villmark kan man uansett ikke leve av." Men ordføreren i Sør- Aurdal kommune , Kåre Helland, sier: "Det er min personlige mening at dette hytteområdet er for nær Vassfaret."

Martin Lindal, leder i Naturvernforbundet i Buskerud mener at hyttebyen med 2000 hytter klart vil påvirke Vassfaret negativt.

Fylkesmannen i Buskerud har frarådet denne hyttebyen, med bakgrunn i at den bygger ned til dels urørt natur. Men – Fylkesmannen har ikke fremmet noen innsigelse. Dagens regjering ønsker å gi kommunene større lokal handlefrihet i slike saker.

Avslutningsvis vil jeg sitere Leder i Buskerud Naturvernforbund , Martin Lindal:

"Suset av villmark er det slutt på. Du kan finne urørte lommer, men det aller meste er borte. Det er det som skjer med utviklingen. Hver enkelt inngrep er ikke så stort, men summen av dem er vidtfavnende. Det Fønhus skrev og bygde opp rundt Vassfaret, har vi i ettertid revet ned. Det er næringsinteressene som før kjøre frem."

Min egen siste kommentar er: I denne saken er det helt slutt på etikk og moral.