Sist oppdatert: 22.02.2019 17:38

2019 Valg – Fremskrittspartiet

  SOLVEIG LIE

Jeg er en fiktiv person, kvinne ca. 40 år, samboer. Vi er en såkalt utvidet familie med til sammen 5 barn i henholdsvis skole- og barnehagealder. I tillegg venter vi barn til våren.

Vi jobber som ledere innen offentlig administrasjon. Vi vurderer å flytte til Sør-Aurdal siden min samboer kommer derfra. Jeg kommer fra Sørlandet – så det er også et alternativt bosted for oss. Vi ønsker å bli selvstendig næringsdrivende om noen år. Vi vil satse på naturbaserte reiselivsaktiviteter og ønsker å samarbeide med personer som driver med isklatring, rafting, gårdsturisme, fjellturer – også med scooter. Vi ser at Sør Aurdal har mange aktuelle friluftsmål med mye skog og høye fjell.

Disse vilkårene er satt: Familie på 7 (snart 8) fra henholdsvis Valdres og Sørlandet – ønsker å starte med opplevelsesturisme. Siden det kan ta tid før et slikt tilbud er oppe og går, tenker vi oss jobber i kommunen innen næringsliv, noe vi har erfaring med fra tidligere. Vi ønsker å kjøpe et lite bruk med tilhørende seter. På gården må det være mulig å bygge flere hus, slik at vi har plass til mange gjester. Det samme med setra.

Skal vi flytte til Sør-Aurdal? Hvis ja- hvilke parti skulle jeg stemt på?

Jeg har understreket spørsmålene slik at det skal være lettest mulig å lese dem. Sitater fra partiprogrammet 2015-2019 er gjengitt med kursiv skrift.

Sør-Aurdal Frp
Øverst i programmet står det at dere skal lytte til innspill fra folk flest gjennom hele den kommende fireårsperiode. Siden programmet er fra 2015, så regner jeg med at den fireårs-perioden nærmer seg slutten. Kunne dere si litt om de innspillene dere har lyttet til i de siste 3,5 årene?

Skole og oppvekst
Siden vi har 5, snart 6 barn, er vi svært interesserte i skolestrukturen i S-A. Men vi har ikke funnet noe om det i programmet. Vi vil selvfølgelig ha barnehage og skole dit vi flytter. Vil dere opprettholde barnehager og skoler i alle bygder, Frp?

Dere vil jo ha best mulig skole og best mulig opplæringsvilkår for våre barn og unge, så jeg går ut fra at det dreier seg om både høy faglig kvalitet på lærerne og også om trivsel for den enkelte elev? Med så mange barn vet vi at trivsel i skolen er like nødvendig for læring som høy faglig kvalitet på lærene.

Dere skal arbeide for tilstrekkelige midler til lærebøker/materiell og at skolene skal selv få velge sine lærebøker. Har ikke dagens skoler i S-A like gode lærebøker som andre kommuner har? Dette vil vi gjerne ha svar på, Frp.

Kunnskapsløftet er vel én ting, men kommunens økonomi er noe annet. Her får dere 0 poeng av meg: Alle barn i Norge bør vel lære det samme med det samme materialet? For hvordan vil det ellers gå med ungene våre når de skal søke seg inn på høyere utdanning og konkurrere om plassene fra andre og rikere kommuner med topp utstyr? Vi vil ikke ha noe B-lag for ungene våre.

Og hvis det er sant det VG sier om at 90 % av alle rektorer stemmer AP/SV, så bør dere revidere denne friheten. At Akademia er venstrevridd- er jo noe alle vet. Og foreldrestyrte skoler? Det har jeg veldig dårlig erfaring med. De fleste foreldre tenker ikke lenger enn til sitt barn. Sorry, men det kan vel ikke Frp være ukjent med.

Næringsliv og arbeidsliv
Tilrettelegge for konkurransedyktig og variert næringsliv og redusere byråkratiet. Flere poeng her Frp! På den måten regner vi det som ganske kurant å få alle nødvendige tillatelser til bygging av flere hus både på gården og på setra. Vi tenker å satse litt stort- da det er helt tydelig for oss at flere og flere blir lei av det hektiske bylivet og søker seg til frihet og fred på bygdene. Og at monopoler skal motarbeides- Frp. Vil dere ta opp samarbeidet med flere mobilaktører så Eidsiva Bredbånd mister monopolet? NÅ?

Sør- Aurdal Frp vil sørge for at det finnes tilstrekkelig med ferdigregulerte tomter for næringsformål. Hvor er de Frp? I 2015 ville dere sørge for tilstrekkelige tomter. Har dere tatt initiativet til dette og hvor ligger de? Jeg venter med spenning på svaret på dette. For vi nyetablerere trenger å samarbeide på tvers av fag.

Sør-Aurdal Frp vil både at offentlige priskontroller på landbrukseiendommer oppheves og gårdsturisme utvikles: Dette er jo snacs for oss. Men hvis priskontrollen oppheves – kan det vel bli helt Texas i bygdene hvor gårdene kan kjøpes opp av rike folk som til syvende og sist legger bygdene øde? På den annen side er kanskje priskontrollen for landbrukseiendommer vel gammeldags – for det er ikke mange i Sør-Aurdal som kan leve av småbruket sitt. Kan dere kommentere dette, Frp?

I tillegg til opphevelse av priskontroll, vil Frp også være positive til delingssøknader og oppheve boplikt. Har dere et ekstra lyst hode i Frp som kan si hvordan dette kan gjøres uten at lysene i bygdene i Sør-Aurdal slokkes? Og endatil på en slik måte at de som vil bygge hus på 3 mål tomt får den muligheten?

Å fremstå som en positiv kommune ved henvendelser fra næringsdrivende som vil etablere seg i kommunen. Hva vil dere gjøre eksplisitt med dette og hva har dere gjort siden 2015?

Jeg ville gjerne få svar på det jeg spør om, Frp. For vi vil flytte til en bygd i S-A og kanskje stemme på dere hvis Frp vil frede alle skolene i S-A over så lang tid at vi har noe å forholde oss til. Vi vil ikke flytte til en kommune som har en sparekultur som skal gå ut over bygdene. Dere er del enig i dette, Frp? For dere er jo et JA-parti.

Solveiglie1@gmail.com