Sist oppdatert: 06.03.2019 18:04

Oppgradering av lysløypa

 

HEDALEN IDRETTSLAG
Hedalen idrettslag har de siste åra jobbet fram mange prosjekter som har kommet bygdas innbyggere til gode: Drenert fotballbane, bygd klubbhus, kjøpt løypemaskin, ny brakke til fotballutstyr, bidrag til og samarbeid om bygging av aktivitetspark samt den kommende oppgraderingen av lysløypa.

Dette kommer i tillegg til den daglige løpende aktivitet med mange barn, unge og voksne i tilbud som vinteraktiviteter, fotball, trimgruppe og karate.

Hedalen idrettslag ønsker med dette å be alle med hjertet i Hedalen, bedrifter og privatpersoner, medlemmer eller ikke om å bidra med en gave til oppgradering av lysløypa for å støtte opp om HIL sitt framtidige arbeid.

Ethvert bidrag ønskes velkommen på KONTONR. 2073 07 00513 eller Vipps 11 466. Vi gjør oppmerksomme på at frivillige gaver gir fradrag på selvangivelsen.
Styret i HIL