Sist oppdatert: 06.02.2019 18:12

Formell lærerkompetanse ved Hedalen barne- og ungdomsskole

  ARNE HEIMESTØL

Rådmannen vil legge ned ungdomstrinnet i Hedalen og flytte det til SAUS. Formell lærerkompetanse er ett av temaene administrasjonen tar opp i saken formannskapet har fått til behandling.

For å få lov til å undervise i fagene norsk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet etter 1. august 2025 kreves det minst 60 studiepoeng i hvert fag. For barnetrinnet er tilsvarende krav 30 studiepoeng.

Hedalen barne- og ungdomsskole er, som navnet sier, en kombinert barne- og ungdomsskole der lærere med relevant utdanning kan undervise på flere hovedtrinn. Undervisningen skjer dessuten til dels i sammenholdte klasser.

Hedalen.no har fått hjelp til å kartlegge hvor mange det som har godkjent utdanning til å undervise i nevnte fag.

Studiepoeng Norsk Engelsk Matematikk
30 4 2 4
60 2   3
120   1  

I god til før de nye kravene innføres, er Hedalen barne- og ungdomsskole bra rustet til å ta på seg denne utfordringen.

Vi legger til at flere lærere de siste årene har tatt videreutdanning, og noen planlegger å gjøre det i årene som kommer også.

  • Her kan du lese mer om tilsetting og kompetansekrav.

Alle andre fag på ungdomstrinnet
De som skal undervise på ungdomstrinnet i fag som ikke står i tabellen ovenfor, skal ha 30 relevante studiepoeng. Kravet om 30 studiepoeng gjelder bare for fast tilsatte lærere som er utdannet etter 1. januar 2014.