Sist oppdatert: 07.02.2019 08:57

Arbeiderpartiet står på skolevedtaket

  ARNE HEIMESTØL

– Sør-Aurdal Arbeiderparti står på skolevedtaket fra 2015 og er enige i det Arne Leite uttalte på vegne av Senterpartiet og Arbeiderpartiet i oppslag på Hedalen.no i juni 2018.

Dette er våre intensjoner når vi nå går til behandling av saken rådmannen har lagt fram for formannskapet, sier partiets ordførerkandidat, Trine Adde Hansebakken.

– Arbeiderpartiet stiller seg også fullt ut bak bosettingsprosjektet kommunestyret vedtok i budsjettmøtet før jul. – Nå er det særdeles viktig at vi kommuniserer godt slik at vi kan få til vekst og utvikling i alle bygdene i Sør-Aurdal.