Sist oppdatert: 07.02.2019 20:15

Elevtallsutvikling ved skolene i Sør-Aurdal

Rådmannen har sendt ut tilleggsinformasjon i forbindelse med skolesaken. Tabellen viser prognoser for elevtall ved de ulike skolene i kommunen helt fram til 2026.

Dette skriver rådmannen:

Skoleåret 25/26: her er utgangspunktet fødselstallet så langt i 2019; Bagn skule: 7, Begnadalen skole: 0 og Hedalen barne- og ungdomsskole: 4. 

Det er viktig å understreke at det er stor usikkerhet forbundet med elevtallet når vi setter opp oversikt så langt fram i tid.
 

Skoleåret

Bagn skule

Begnadalen skole

HEBU

SAUS

Samlet

18/19

142

38

50+21

82

333

19/20

131

34

61+13

87

326

20/21

129

32

54+15

79

309

21/22

124

32

49+18

83

306

22/23

114

28

45+28

82

297

23/24

118

28

40+27

69

282

24/25

119

21

43+23

62

268

25/26

104

18

40+19

57

238