Sist oppdatert: 08.02.2019 17:30

Sør-Aurdal sin framtid

  ELLING FEKJÆR, GRUPPELEDER TVERRPOLITISK LISTE

Et samlet kommunestyre vedtok i desember 2018 prosjektet Aktiv bosetting. Vi på Tverrpolitisk kommuneliste vil være aktive pådrivere for at hele kommunen skal utvikle seg i samsvar med de ressurser og muligheter som er i den enkelte bygd og Bagn som tettsted.

Kommunens skatteinngang må opp, og befolkningstallet må økes. Skal vi få dette til, må vi politikere være aktive for å legge til rette for utvikling og fatte vedtak som gir forutsigbarhet for befolkningen.

Næringslivet har et særlig ansvar for vurdering av en mulig ekspensjon i bedriften. Gründere med gode, realistiske forslag, skal få hjelp av kommunen til å komme i gang.

Vi på Tverrpolitisk Kommuneliste ønsker ikke bare prat, men vi ønsker konkret handling! Alle som ser og har mulighet til å løfte og få Sør-Aurdalsamfunnet videre framover, må ta i et ekstra tak.

Vi politikere må hindre frustrasjon. Dette ved ofte å sette i gang prosesser for driftstilpasning av kommunens tjenestetilbud. Skolestruktur, helse- og omsorgsstruktur og andre viktige tjenestetilbud må ligge fast over tid.

Kommunestyret vedtok i sak 006/15 skolestrukturen i Sør-Aurdal. I denne saken vedtok vi minimum elevtall over en 3-årsperiode både for ungdomsskolen i Hedalen og for grunnskolen 1.–7. trinn ved Begnadalen skole.

Vi vedtok i samme sak å ha som mål å se skolestrukturen 30 år fram i tid. Vi på Tverrpolitisk kommuneliste holder fast ved dette vedtak vi gjorde i 2015. Befolkningen har krav på forutsigbarhet og skal stole på de vedtak vi politikere fatter.