Sist oppdatert: 09.02.2019 15:25

2019 Valg – KrF

  SOLVEIG LIE

Jeg er en "fiktiv" person, mann ca. 30 år. Jeg er samboer med verdens fineste mann. Vi er foreldre til en liten gutt på to år. Vi ønsker å gi ungen vår den beste barndommen "på landet" slik vi selv har hatt det. En er nylig utdannet prest, den andre jobber i en IT-relatert bedrift og kan for en stor del jobbe hjemmefra.

Vi ønsker å bosette oss i Sør-Aurdal. Her har vi et hus som venter på opp-pussing og på oss.

Hva ville vi stemt ved høstens kommunevalg – hvis vi tenker på å bosette oss i S-A, og gitt at vi leser og prøver å forstå de forskjellige partiers programmer? (Jeg leser programmene slik at de varer til 2019, selv om de er lagd i 2015.)
 
Disse vilkårene er satt: Vi har ett barn i barnehagealder. Vi er glade i friluftsliv. Jeg kan til dels jobbe hjemmefra via internett. Vi ønsker oss et godt samarbeid med beboerne i S-A. Vi ønsker at sønnen vår skal få best mulig oppvekst i S-A med mye friluftsliv. Vi har ganske godt kjennskap til Sør-Aurdal fra før siden jeg er herfra. Dessuten har vi slekt i flere bygder i S-A.
Hvilke parti skulle jeg stemt på?


Hjem, familie og helse
KrF vil legge til rette for fleksibelt barnehagetilbud tilpasset familiens behov. Uansett opptaksdato – forutsatt ledig plass. Vi er helt avhengige av et godt barnehagetilbud. Ungen vår trenger å bli kjent med andre unger og danne gode relasjoner. Så selv om vi har det ultimate bosted for oss – stort hus og god plass rundt – så må vi kanskje la være å flytte -til det "blir ledig plass i barnehagen"? Når kan det bli? Hvis S-A vil ha tilflytting, så vil dere vel gi plass til alle unger som kommer?

Menneskeverd, nestekjærlighet, forvalteransvaret, barnevern, ungdomspolitikk, funksjonshemmede, eldrepolitikk, ruspolitikk: Det er så mange ord! Vi kan på en måte ikke helt kjenne oss igjen i partiprogrammet. For dette gjelder egentlig ikke oss. Vi tar for gitt at Norge har alle de kvalitetene som S-A KrF lister opp her.

Programmet bygger på "menneskeverd og kristne verdier". Det er fint KrF -men hva med å senke blikket ned på S-A som kommune?

Miljø og energi

KrF vil oppmuntre til bygging av flere mini- og mikrokraftverk. Stimulere til at det blir etablert flere nærvarmeanlegg/gårdsanlegg basert på biobrensel samt å utrede muligheten for å bygge varmekraftverk basert på bioenergi i kommunen. Dette høres flott ut, KrF! Her har flere partier mange interessante tanker rundt bruken av skog. Er det noe S-A har nok av, så er det jo skog. Hvor tenker dere at slike anlegg kunne ligge? Og hvem vil være mottaker av energien?

At Sør Aurdal kommune skal være "aktiv bidragsyter i planprosesser, fremme helhetlig ressursforvaltning." Hva med å gjøre dette mer konkret, KrF? Vi skjønner ikke språket.

Skole, kirke, kultur og fritid
Mange poeng til KrF her: Barne- og ungdomsskole i både Bagn og i ytre del av kommunen-sikre tilpasset opplæring og at kulturskolen skal styrkes. Her er det konkrete tiltak som betyr noe. Partiprogrammet bør favne om de viktigste tingene i livet for de som bor i Sør-Aurdal. Og det er at alle bygdene i S-A skal ha gode barnehagetilbud, gode skoler, og god eldreomsorg. Her heier vi på KrF!

Og så vi har snart tenkt å gifte oss! Da tenker vi å gifte oss i en av stavkirkene i Sør Aurdal. Da satser vi på en flott dag å se tilbake på sammen med vår lille sønn på 2 år og masse familie.

Næringsliv og sysselsetting
Bortsett fra å sikre bosetting, videreutvikle skogbruk og reiseliv, stimulere til arbeidsplasser, stimulere gründere, utvide muligheter, legge til rette – så heier vi spesielt på dette: utøve press på statlige myndigheter for bedre kommunikasjon, herunder bredbånd, riks- og fylkesveier. For dette ser vi på som det viktigste for økt bosetting. Og også for oss. Vi håper at dette presset utøves så snart som mulig. Veldig bra, KrF!

Landbruk
Dette er viktig! At målsettingen for landbrukspolitikken skal være matvaresikkerhet og en miljøriktig produksjon basert på lokale ressurser og ta vare på viktige verdier i vår kulturarv. Dette blir litt for store ord for oss, KrF. "Er det heimelaga smør eller noe sånt? Kanskje brunost. Norge har jo mange verdier. Men hva konkret KrF - vil dere gjøre for å nå denne målsettingen for både matsikkerhet, miljøriktig produksjon og til og med ta vare på kulturarven i Sør- Aurdal? Vi lever et litt hektisk hverdagsliv med to jobber og en unge i farta, så vi trenger å få svulstige ord ned på et nivå som vi skjønner. Dette skjønte vi ikke. Men målsettingen høres interessant ut.

Å bruke uutnyttet skogsavfall kan vel være en innertier. For skog er det mye av i S-A. Kan vi glede oss til dette? Det blir vel ikke mye røyk og annet utslipp? For KrF. er vel enige om at valdreslufta skal fortsette å være verdens reneste luft.

KrF: Dere har et kapitel om Fremtidens muligheter. Den støtter vi 100 %. Hvis S-A KrF aktivt vil arbeide for at IKT-bedrifter vil etablere seg i kommunen og realitetsbehandler dette- da flytter vi nesten på dagen!
For S-A kommune vil jo ha skattepenger.
Solveiglie1@gmail.com