Sist oppdatert: 12.01.2019 06:35

Åpen for å flytte tilbake til hjembygda

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

I juni 2019 vil Hanne Bjørgan være ferdig med vernepleierut-danningen sin. Fra slutten av oktober 2018 til og med uke 2 har hun hatt praksis på Fekjær psykiatriske senter.

 
Hanne Bjørgan sammen med vernepleier Inga Stensrud. Inga var student ved Fekjær. Etter utdanning søkte hun stilling her – og bor nå i Hedalen.

Roser Fekjær
- Praksisperioden har vært veldig lærerik, sier Hanne. – Som student har jeg blitt tatt svært godt i mot av alle på Fekjær, og ansatte har gitt god veiledning og latt meg få være med i mange ulike læringssituasjoner.

– Dette setter jeg som student veldig stor pris på, for det er den måten man lærer best på. Hanne forteller at hun har fått nye utfordringer hver dag.
– Det er viktig, for snart må jeg som ferdigutdannet vernepleier kunne stå på "egne ben".

–Jeg mener Fekjær psykiatriske senter er en utrolig flott læringsarena for studenter, og jeg er takknemlig for at jeg har fått lov til å ha praksis her, sier Hanne.

Jeg har jo en liten forkjærlighet til bygda Hedalen med tanke på at jeg er vokst opp her. Så jeg er åpen for muligheten om å flytte tilbake til hjembygda en eller annen gang i fremtida.   

Kompetansebedrift
Fekjær er en kompetansebedrift innen spesialisthelsetjenesten. 14 ulike profesjoner har sitt arbeid ved sentret. Fekjær har avtale med NTNU, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, Norges Idrettshøgskole Oslo, Høgskolen Innlandet Lillehammer avdeling Vernepleierutdanning og Sosionomutdanning om å gi veiledet praksis under studiene/utdanningsforløpene.

Flere får praksis
På Fekjær er det for tiden sju studenter fra tre ulike høyere utdanninger. Én student studerer vernepleie, fem er under utdanning innen sykepleie, og én student fra Norges idrettshøgskole tar mastergrad.

Sykepleierstudentene er fra venstre: Lene Østenfor Løken, Asrun Dis Johannesdottir, Anne Skjerstein, Suzana Landmann og Julianne Trogstad

Gode tilbakemeldinger
– Fekjær psykiatriske senter får gode tilbakemeldinger fra utdanningsinstitusjonene og fra studentene selv på den kunnskap studentene tilegner seg her, sier institusjonssjef Elling Fekjær. – Studentene har faste kontakter fra personalet på Fekjær i studietiden. I tillegg kommer lærer fra utdanningsstedet regelmessig til senteret.

Viktig for Fekjær
– Fekjær psykiatriske senter har god erfaring med studenter. Studentene tilfører sentret ny kunnskap. Vi blir dessuten kjent over det ganske land, da studentene sprer informasjon om bedriften, sier Fekjær. – Studentene gir god rekruttering til fagstillinger av høgskoleutdannet personell med relevant utdanning. Fekjær tilbyr også gode studentboliger sentralt i bygda.

Bosettingsprosjektet
I budsjettmøtet før jul vedtok kommunestyret å sette i gang et bosettingsprosjekt. Både offentlige og private virksomheter trenger nye, kompetente medarbeidere, og kommunen håper å kunne snu nedgangen i folketallet.

Flere studenter ved Fekjær har gjennom årene blitt gift og bosatt i Sør-Aurdal. En del unge har dessuten tatt målrettede høyere utdanninger, for så å søke jobb ved Fekjær.
 

1. rekke fra venstre: Lene, Asrun, Anne, Suzana og Julianne
2. rekke: Elling Fekjær, kontaktsykepleier Cecilie Lykke-Larsen, kontaktsykepleier Nina Haugom Grøv, avdelingssykepleier Birgit Rautenberg og ass. institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken