Sist oppdatert: 20.01.2019 11:47
 

Valg 2019 – Senterpartiet

  SOLVEIG LIE
Jeg har lest partiprogrammene til samtlige lister som stilte til kommunevalg i Sør-Aurdal i 2015. I en serie artikler prøver jeg å forstå det jeg leser, og jeg har lagt synsvinkelen hos noen som vurderer å flytte til Sør-Aurdal. Først ut er Senterpartiet.
 
Jeg er en fiktiv person, kvinne, ca. 30 år, gift og har to barn i barnehagealder. Begge foreldre jobber i en statsrelatert bedrift med IT.
Vi ønsker å bosette oss i Sør-Aurdal.

Hva ville jeg stemt ved høstens kommunevalg – hvis vi tenker på å bosette oss i Sør-Aurdal, og gitt at vi leser og prøver å forstå de forskjellige partiers programmer? (Jeg leser programmene slik at de varer til 2019, selv om de er lagd i 2015.)

Disse vilkårene er satt:
Vi har to unger i barnehagealder. Det er en stund til de skal i videregående. Vi går ut fra at vi holder oss sånn noenlunde friske, og vi vil gjøre oppveksten for barna våre til det aller beste.

Vi er alle glade i friluftsliv. Vi kan for en stor grad jobbe via Internett hjemmefra. Jeg ville stemt på det partiet som ville gitt oss størst mulig trygghet i forbindelse med skole, oppvekst, bosetting, samferdsel, kultur og næringsliv.

Skal vi flytte til Sør-Aurdal, og hvor skulle det ha vært? Hvilke parti skulle jeg stemt på?

Jeg har understreket spørsmålene slik at det skal være lettest mulig å lese dem. Sitater fra partiprogrammet 2015–2019 er gjengitt med kursiv skrift.

Først ute er Senterpartiet
Sp vil ta hele landet i bruk.  Det vil her si hele Sør-Aurdal. For det første: Av alle partiprogrammene har Sp den desidert fineste layouten og som er lettest å forholde seg til. Der får Sp mange poeng. For oversiktlig vil vi ha det.

Barn og oppvekst
Sp vil gi barn og unge en oppvekst som gjør at de ønsker å bo i SA når de blir voksne.

Hva vil Sp gi for å få det til – helt konkret? Da må altså ungene våre komme tilbake etter endt utdanning. Da må det være adekvate arbeidsplasser her. Hvordan vil dere gjøre det, Sp, og når? Og i hvilke bygder?

At skolen skal ha høy trivsel, god kvalitet etc. det sier alle programmer. Det tar jeg for gitt.

Sp vil ha en desentralisert skolestruktur med minimum to skoler i kommunen. Jeg skjønner at det skal være skole på Bagn – men hvor er den andre skolen? I hvilken bygd? For der denne andre skolen skal ligge – får en høy skår hos oss. Vi flytter ikke til en bygd uten skole med to små barn.
Dette er langsiktig planlegging, så dette regner jeg med å få svar på.

Barnehagetilbudet og SFO må opprettholdes og utvikles. Hvordan vil Sp utvikle dette tilbudet – helt konkret? Er det snakk om å legge ned noen tilbud, slik at det skal kjempes kamper for opprettholdelse? Forklar hvordan dere mener at det dette slår ut konkret i bygdene – Sp. Jeg vil være sikker på at det er barnehage og SFO i den bygda vi flytter til.

Bosetting
Sp ønsker å opprettholde bosettingen i alle bygder og grender. Hvordan vil Sp gjøre dette helt konkret – når folketallet i hele kommunen går ned? Er dette bare et ønske Sp har? Det må vel være konkrete handlingsplaner? Bosettingsprogrammer trenger faktaopplysninger på hva som tilbys, og hva som ikke tilbys. Dette ønsker jeg en oversikt over.

Sp vil at SA har attraktive kommunale boligtomter! Flere poeng til Sp! For vi vil gjerne kjøpe en tomt på ca. tre mål som ligger solfylt til, slik at vi kan dyrke våre egne grønnsaker og ha rips og solbær – slik de hadde det før. Å dyrke egne grønnsaker er et must for oss for å flytte på bygda. Vi ønsker ikke å bo i et tett boligfelt. Sp: Hvor er de tomtene i Sør Aurdal?

Samferdsel
Mange fylkesveier har for dårlig standard. SA må presse på for å heve vegstandarden.  Sp: Hvordan skal Sør Aurdal presse på for å heve vegstandarden? Blir det høgre vegstandard, eller blir det det ikke?

Vedlikeholdet på kommunale veier må prioriteres i et helhetlig bruk-/nytte-perspektiv. Hva mener dere her? Betyr det at jo færre som bruker veien – jo dårligere vegstandard? Da kan det vel risikeres at bygdene skal legges ned, for det koster tross alt minst. Det kan ikke passe siden dere skal ta hele landet i bruk. Så hva mener dere helt konkret – Sp?

Kommunen skal bidra til at fiber-bredbånd blir tilgjengelig for innbyggerne snarest mulig. Hallo, Sp: Hvordan bidrar dere, og hva er snarest mulig? Vi vil flytte til en bygd som har ferdig utbygd nett. Vi jobber hjemmefra begge, så et raskt nett er et krav. Tilbake får kommunen skattepenger, så det må være svært lønnsomt for SA. Her kan dere sanke mange stemmer Sp – hvis dere bidrar til et raskt nett over hele kommunen. NÅ.

Fritid kultur og kirke
En av årsakene til at vi vil flytte til SA, er også de mange ulike tilbudene innen frivillighet og dugnader. Dette er verdens beste måte å samle folk på. Derfor gleder vi oss til å flytte! Men Sp skal være positiv til etablering som virkemiddel for nyskaping, trivsel og vekst: Sp: Hva snakker dere om? Sorry – jeg skjønte ikke hva Sp skal være positive til. Er ikke dette uklart forklart? I hvert fall forstår ikke vi det.
 
At stavkirkene får alle de midler de kan få – er ikke bare til gode for hele SA – men for hele landet. Vi har tross alt to stavkirker i kommunen, 28 i hele landet. Stavkirkene er Norges fineste smykker. Det kan ikke være noe partipolitikk som skal ta vare på kirkene våre?

Næringsliv
Kommunen skal være positiv til eksisterende næringsliv. Kommunen skal både tilrettelegge, stimulere, gi veiledning, bidra etc. til videreutvikling av næringslivet. Dette er veldig interessant. Sp! Konkret – hva vil dette si? Næringsutvikling trenger også lange perspektiver, for vi må jo vite hva vi har å forholde oss til, og hva vi får å forholde oss til framover. Her kan dere sanke mange stemmer på konkrete og langsiktige tiltak!

Sør-Aurdal kommune
Hvis SA endrer kommunestruktur – vil Sp skape mer livskraftige lokalsamfunn. Mer enn hva?  Er det slik at lokalsamfunnene ikke har det så bra nå?

Livskraftige lokalsamfunn er her bygdene i Sør-Aurdal. Hvordan tenker dere at bygdene våre skal ha det med eller uten endret kommunestruktur?

Hvorfor bør vi flytte til Sør-Aurdal, og bør vi stemme på Sp? Sp kan ha god distriktspolitikk. Dere skal jo ta i bruk hele landet. Det vil selvfølgelig si alle bygdene i Valdes. Det er tross alt de ulike bygdene som danner grunnlaget for Norges identitet og slett ikke stål- og glasshus, som i byene.

Sør-Aurdal Senterparti tar vare på alle bygdene i Sør-Aurdal. Stemmer det, Sp?

Kjære Sør-Aurdal Sp: Kunne dere være så snille som å svare meg på det jeg lurer på?

Solveiglie1@gmail.com