Sist oppdatert: 20.01.2019 16:42

Rapport fra fellskonferanse og regjeringsfor-handlinger

  MAGNHILD HUSEBY BOLSTAD
Snart et år har gått siden jeg fikk æren av å bli 1. nestleder i Innlandet Høyre. Året har vært hektisk og utfordrende, men først og fremst en spennende reise. Vi har bygd opp og formet nye Innlandet Høyre.


Fra Gardermoen. Høyre har akkurat vedtatt den nye regjeringsplattformen.
Foto:
Hans Kristian Thorbjørnsen

Organisasjonen er nå klar for valgkamp og for felles fylkesting. I kraft av mitt verv har jeg også hatt plass i Høyres sentralstyret. Dette har gitt muligheter for innsikt i politikken på en helt annen måte. Det at Høyre er et regjeringsparti, har gjort det ekstra spennende.

Det har vært et annerledes år hvor mye har dreid seg om annet enn politikk. Først kom #metoo, og høsten 2018 var det KRF sitt veivalg som dominerte norsk politikk. De siste ukene har det foregått regjeringsforhandlinger og spenningen har vært stor rundt det endelige resultatet.

Felleskonferanse
En gang i året samles regjeringsmedlemmer, stortingsgruppen, sentralstyret, fylkessekretærer og rådgivere til en to dagers felleskonferanse. I år fant samlingen sted på Sundvolden 13. og 14. januar. Konferansen er lukket for pressen og gir dermed partiet en mulighet å snakke om politikk- og organisasjonsutvikling på en annen måte. Vi får en mulighet til å komme med tilbakemeldinger til regjeringen og stortingsrepresentantene på hva vi synes er viktig. Slike samlinger gir også en mulighet til bygging av relasjoner og å lære mer om hvordan systemet fungerer.

Fra Felleskonferansen: f.v. Lise Berger Svenkerud (leder Innlandet Høyre), Hanne Alstrup Velure (landsmøtevalgt sentralstyremedlem fra Innlandet) og Magnhild Huseby Bolstad (1. nestleder Innlandet Høyre)

Ny regjeringsplattform
Mens vi var på Sundvolden, foregikk det regjeringsforhandlinger på Granavolden, og spenningen var selvsagt stor. Sentralstyret, regjeringen og stortingsgruppen satt klare for å møte opp på kort varsel for behandling av avtalen. Det første berammede møtet ble avlyst, men ble senere avholdt på Gardermoen torsdag kl. 14.

Fra Gardermoen: f.v. Kai Ove Berg ( 2. nestleder Innlandet Høyre), Hanne Alstrup Velure (landsmøtevalgt sentralstyremedlem fra Innlandet) og Magnhild Huseby Bolstad (1. nestleder Innlandet Høyre).

Telefoner, smartklokker, nettbrett og pc måtte leveres inn før vi fikk komme inn i konferanserommet. Ingen visste hvor lenge vi ble værende, eller hva som foregikk på utsiden. Ingen fikk gå før alle partiene var ferdige med forhandlingene. Plattformen på 97 sider ble lest og debattert. Det er stortingsgruppen som formelt vedtar plattformen, og voteringen ble enstemmig. Etter 7,5 timer kom endelig beskjeden om at alle fire partiene hadde godkjent plattformen, og Norge hadde fått en ny flertallsregjering!

Hvem styrer norsk politikk?
Høyre er en organisasjons med plass for alle og alle får si sin mening. Vi har tro på enkeltmenneske og at samfunnet bygges nedenfra. Noen snakker om politikerne «i Oslo», men politikerne «i Oslo» er fra hele landet. Både stortingsgruppen og sentralstyret har representanter fra alle fylker. Det er en samling av vanlige folk som har en felles tro på et politisk prosjekt, og at det spiller en rolle hvem som styrer landet.

Magnhild Huseby Bolstad
magnhild.bolstad@outlook.com/  954 57 045