Sist oppdatert: 26.01.2019 17:33

Valg 2019 – Arbeiderpartiet

  SOLVEIG LIE

Jeg viser til partiprogrammene til samtlige lister som stilte til kommunevalg i Sør–Aurdal i 2015. Vi har alle forskjellige liv. Hva skulle jeg stemt på?
 
Jeg er en fiktiv person, kvinne ca. 40 år gift. Far er snekker – mor er førskolelærer. Vi har tre aktive unger på henholdsvis 15, 12 og 10 år.

Vi har i mange år hatt hytte i S–A. Vi er veldig glade i fjellet og har fått et godt forhold til kommunen. Vi ønsker å flytte ut fra Oslo og bosette oss i S–A.

Vi tenker oss at alle våre drømmer om et fritt og godt liv vil oppfylles ved å flytte til S–A. Men skal vi flytte? Og hvor skal vi flytte? Vi leser og prøver å forstå de forskjellige partiers programmer. Kanskje kan disse programmene vise oss hvor vi skal bosette oss. (Jeg leser programmene slik at de varer til 2019 selv om de er lagd i 2015.)

Disse vilkårene er satt:
Eldstemann som er en jente, tenker seg en utdanning som lærer. Men først må hun jo på videregående. Nestemann som er en gutt er skikkelig hockeyinteressert. Han elsker fart på is. Minstejenta vår er med i kor. Hele familien er ganske samfunnsengasjerte – og ønsker å bli enda mer engasjerte i lokalsamfunnet – da vi ser at vi kan bruke mye mindre tid på å stå i kø i Oslo til fordel for et godt liv i S–A. Derfor tenker vi å flytte fra Oslo til S–A.

Vi ønsker å bygge et hus på ca. tre mål tomt med plass til grønnsaker og bærbusker. Vi vil at ungene våre skal få bo fritt – slik vi gjorde det – før vi flyttet til Oslo.

Skal vi flytte til Sør–Aurdal og hvor skulle det vært? Hvilke parti skulle jeg stemt på?

Jeg har understreket spørsmålene slik at det skal være lettest mulig å lese dem. Sitater fra partiprogrammet 2015–2019 er gjengitt med kursiv skrift.

Barn og unge
Ap vil jobbe for å satse på kvalitet i skole og barnehage. Hva slags kvalitet tenker Ap på her? Er det flere lærere/førskolelærere? Er det ikke kvalitet der nå? Vi er godt fornøyd med skolene ungene går på nå – så vi vil ikke redusere på kravene til skole ved flytting til S–A. Er det forskjell i kvalitet på skolene i S–A? Og hva mener Ap om at alle skal ha trygghet basert på stabile og forutsigbare oppvekstvilkår?

Ligger forutsigbarheten her i at Ap slett ikke vil diskutere hvorvidt det skal være skole i alle bygder? Dere er litt vanskelige å forstå Ap – for dere vil utvikle oppvekstmiljøet etter de unges rettigheter og behov. Ulike unger – ulike behov. Så hva er de rettighetene og behovene her, Ap? Kanskje dere kan sanke noen stemmer ved tydelig og klar tale her.

S–A skal være mulighetens kommune
Ap vil være med på å ta ansvar for å rullere kommuneplanene på en måte som opprettholder og utvikler Bagn. Hvordan rulleres slike planer? Sorry, jeg henger ikke med på slik rulling. Men uansett så står det at rullinga også skal gi bygdene de nødvendige tilbud. Hvem definerer hva som er nødvendig her?

Kanskje det er slike som oss – potensielle tilflyttere til S–A. Her bør AP jobbe hardt for å finne ut hva som er nødvendig. For her ligger (den tilflyttings–klare) hunden begravet. Det ville vært fint å få en oversikt over skoletilbudene før vi flytter. Med Bagn som sentrum, burde vi kanskje flytte dit. Hvor er det solrike tomter på tre mål på Bagn?

Oppvekst og kultur
AP vil styrke frivillige lag og organisasjoner: Det er fem bygder i S–A. Jeg ser fra hjemmesidene at Begnadalen og Hedalen har til sammen 33 lag og foreninger. Det er sikkert tilsvarende for de andre tre bygdene. Så hvordan vil Ap styrke disse sånn helt konkret? Her ligger en gullgruve helt opp i dagen for dere.

Vi liker å engasjere oss i samfunnet, så det å kunne delta på frivillig basis ser vi fram til. Det vil være en fin måte å bli kjent med innbyggerne på. Ap vil også støtte idretten på en forutsigbar måte og skape framtidsrettede idrettsanlegg. Er det slike framtidsrettede anlegg i alle bygder i S–A? Og hvis ikke – hvor er de? Vi har aktive unger som liker både utendørs– og innendørs aktiviteter. Vi vil ikke bo langt unna et slikt framtidsrettet idrettsanlegg.

Kommunereformen
AP vil delta i prosessen og sikre gode tjenester og boforhold i alle lokalsamfunn. Å delta i prosessen – AP – dette blir vagt. Man kan jo være både aktiv og passiv deltager. Kan dere si noe om aktivitetsnivået AP tenker seg her? Og vil alle lokalsamfunn bety alle de fem bygdene i S–A?

Demokrati
Dere er vel det eneste partiet som har demokrati på programmet! Jeg skjønner jo det – når "alle skal med". Men her vil dere bare sikre deltagelse for ulikt frivillig arbeid. Under oppvekst og kultur ville dere styrke denne deltagelsen. Jeg tolker det slik at dere er mer enn middels opptatt av frivillighet
siden dere også har det under "Oppvekst og kultur".

Flere poeng til AP her! Men hvordan vil dere sikre og styrke denne deltagelsen? Er det med penger? Eller kan det være ved å samarbeide tett med f.eks. venneforeninger slik at mange timers dugnadsarbeid på kommunale bygg blir mest mulig effektivt, AP?

Her får dere en utfordring: Jeg har noen bekjente i Hedalen som har fortalt meg at beboerne på Hedalsheimen ønsker å få fjernet den digre peisen på Hedalsheimen/opp–pussing av stua. Nå har dere sjansen AP. Dere kan styre den prosessen administrativt og med et godt samarbeid med frivilligheten kan dere få tilbake hundrevis av gratis arbeidstimer via dugnader. Å gå i direkte kontakt med venneforeninger for å få dette til, vil sikkert være i Aps ånd ved å sikre og styrke frivilligheten. AP skal ha for sikring og styrking av frivilligheten! Kan dere kommentere dette, Ap?

Men nå er dere på ville veier AP: I demokratiets navn skal dere digitalisere tjenester og ha kontakt med innbyggerne der det er mulig. Vi skal flytte til en bygd i S–A og vil på alle måter vite hvor vi ikke skal flytte. For der det ikke er mulig å ha digitale tjenester – de stedene kan dere legge ned med en gang, AP. Her taper dere stort: Det ser ut som om demokratiet til AP gjelder bare så langt "det er mulig". Når alle skal med må dere vel ta med alle? Ellers blir det bare en klisjé.

Visjonen til AP er en frisk kommune dit folk flytter. Siden min mann er snekker, og jeg er førskolelærer, regner vi med å få jobb i Sør–Aurdal. Med tre barn i oppvekst vil vi selvfølgelig ha – som alle andre – digitale tjenester. Siden AP vegrer seg for å sikre alle digitale tjenester, bør dere fortelle meg hvor de stedene er slik at vi lett kan unngå dem.

Frihet, solidaritet og like muligheter, sier dere. Er dette også begrenset til der det er mulig? Tar Sør–Aurdal Arbeiderparti vare på alle i alle bygdene i kommunen?

Bør jeg stemme Ap? Og hvor bør vi bosette oss i kommunen? I hvert fall ikke der digitaliserte tjenester og kontakt med innbyggerne ikke er mulig.

Kjære Sør–Aurdal Arbeiderparti: Kunne dere være så snille som å svare på det jeg spør om? For her kan dere risikere å få fem nye innbyggere og bra med skatteinntekter, ganske snart. Forresten, dere får 0 poeng for lay–outen til partiprogrammet. Lær av SP.

Solveiglie1@gmail.com