Sist oppdatert: 31.01.2019 14:30

Rein beiter på Hedalsfjellet

  OLAF SØBEKKSETER

I vinter beiter ca. 3000 rein på Hedalsfjellet. De seinere åra er det beitet forholdsvis lite i dette området, og beitene er derfor meget bra i vinter.

Lett å finne mat
Lite og løs snø gjør at det er lett å finne mat. Reinslav er stort sett det de setter til livs på vinterstid. Reinslav er ikke veldig næringsrikt, og kan regnes mer som vedlikeholdsfor. Det er derfor viktig at reinen på vinterstid får gå så mye som mulig i ro.

Vis hensyn!
Vi ber om at det vises hensyn til dette, og at en betrakter reinen på god avstand. Løshunder kan være katastrofalt for reinsflokken, så vi håper de som ferdes i fjellet, har hunden sin i bånd, og under god kontroll.

Plass til både folk og dyr
Treffer en på reinflokker i fjellet, er dette et flott skue, og de kan komme på nært hold hvis man er forholdsvis rolig. Vi ønsker alle god tur på fjellet i vinter. Her er god plass til både folk og dyr!