Sist oppdatert: 07.01.2019 17:46

Nystifta forening skal arrangere festival i Hedalen

  ARNE HEIMESTØL
Helga 25. og 26. mai arrangerer Foreningen Hedalen kulturforum Hedalen natur- og kulturfestival 2019.

Amfiet på Bautahaugen vil bli samlingsplass for deler av festivalen. Programmet begynner å ta form, og det vil bli offentliggjort i slutten av januar. Styret for Bautahaugen samlinger og Bautahaugens venner vil bli viktige samarbeidsparter.


Arkivbilde

Foreningen
Osvald Fossholm er styreleder i foreningen som ble stifta 10. august 2018. Med seg i styret har han Arild Bjørnstad, Helge Nordby, Bjørnar Bjørnstad og Cato Skimten Storengen.

Foreningens formål er å fremme kulturlivet i Hedalen, i form av å presentere sang, musikk, teater, dans, drama, og/eller annen kultur, herunder tradisjonskultur og bygdekultur i videste forstand. Intensjonen er også å etablere «Hedalen natur- og kulturfestival», hvor bl.a. kulturaktivitetene kan komme til uttrykk.

  • Her kan du lese stiftelsesprotokoll og vedtekter for foreningen.

Vil ha flere medlemmer og sponsorer
– Vi håper at foreningen skal få mange medlemmer, sier Osvald Fossholm. – Vi vil også gjerne ha flere sponsorer som kan støtte arbeidet vårt. Til nå har Hedda hytter, Joker Hedalen og ScanAccount gitt støtte til foreningens arbeid.