Sist oppdatert: 14.07.2019 20:18

Bærnytt 2

  ARNE HEIMESTØL

Det ser ut til å bli skogsbær i år også, men hvor mye det blir, er jeg usikker på.

Molter

Molteblomstringa ser ut til å være ferdig de fleste steder, og på myrer og i skogen fra 400 moh. til 700 moh. har jeg observert en del kart. Tre observasjoner i fjellet, fra tre forskjellige turgåere, er mindre oppløftende. Nattefrost i starten av juli kan ødelagt en del.

I fjor kunne en finne moden molte fra ca. 6. juli, og sesongen var over til 1. august. I år vil de første bærene være modne til normal tid – trolig mot slutten av juli.

Enkelte steder er det moltekart å finne.

Blåbær

Blåbær blir det også. Der jeg har vært, er mengden noe mindre enn i fjor, og mesteparten av bærene er fortsatt grønne. Fra slutten av juli vil nok disse bærene være plukkeklare på de mest solfylte stedene.


Slik så det ut for to dager siden et sted i Hedalslinna

Andre bærslag

Villbringebær og tyttebær vil det komme rapport om seinere.