Sist oppdatert: 16.07.2019 09:29

Deltidsstillinger

  TRINE ADDE HANSEBAKKEN, ORDFØRERKANDIDAT FOR ARBEIDERPARTIET

For meg og Arbeiderpartiet er arbeidslivspolitikk viktig. Hvordan arbeidstakerne i vår kommune har det, er svært vesentlig.

Arbeidstakerne er vår arbeidskraft for å utføre de tjenestene som skal betjenes i kommunen. I Sør-Aurdal kommune er vi opptatt av å levere gode tjenester, og da må de som skal utføre dem, etter beste evne, ha det bra!

Vi vet at det er mange deltidsstillinger, hele 83 % (tall per 1.12.2018 fra KS) av vår arbeidsstokk er deltidsansatte. Det vil si 17 % som har heltidsstillinger. Dette er en altfor stor stillingsprosent av deltidsstillinger. Mange av disse er ufrivillig deltidsansatte. Så er det mange som hevder at de ønsker deltidsstillinger, men det er ikke en så stor andel som dette, som ønsker det.

Det er svært uforutsigbart å ha små deltidsstillinger. Her er noen eksempler på hva som kan være utfordringer ved det å ha deltidsstilling:

 • Vil man få lån til å ha mulighet til å etablere seg?

 • Vil man få større stillingsprosent når en kollega går av med pensjon?

 • Har man mulighet for større stilling når det utlyses ny stilling?

 • Får man «shoppet» vakter og stadig være på vanke, om de har behov for en vikar?

 • Kan man følge barnet sitt på skoleavslutning, eller må man ta den ekstra vakta for å ha midler for å betale strømregning?

 • Må man avvise avtale med venner nok en gang, grunnet tilbud om vakt?

 • Får man en liten stilling her og en annen et annet sted?

Dette er mange usikkerhetsmomenter som det er vanskelig for en fagarbeider å gå og ha som belasting, istedenfor forutsigbare arbeidsforhold. Det er òg ofte damer som betjener disse stillingene. Dette utgjør og en forskjell i forhold til lønninger. Kvinner ligger lavere lønnsmessig enn menn i samfunnet. Vi ønsker mindre forskjeller og mer likhet for alle.

 • Fagarbeiderne gjør en svært viktig jobb.

 • Det er de som er mest sammen med barna i en barnehage.

 • Det er de som har pleien på et sykehjem.

 • Det er de som lager mat til alle de som er så heldige å få mat fra kommunen.

 • Det er de som har ansvaret for barna når skoledagen er slutt og det er tid å SFO.

Så er det diskusjon om å få til færre deltidsstillinger for å få turnuser til å gå opp. Hvorfor får andre kommuner dette til? Jeg vet at det er startet å ta tak i dette i Sør-Aurdal innenfor helse og omsorg, men det er fortsatt mye å ta tak i. Dette er et tema jeg vet fagorganisasjonene også er opptatt av. Vi ønsker et samarbeid med dem, for å få gode arbeidsforhold i Sør-Aurdal kommune.

Deltidsstillinger burde være unntaket og hele, faste stillinger hovedregelen. Dette og sett i sammenheng med "Aktiv bosetting-prosjektet". For at vi skal være en aktiv bosettingskommune er det mer attraktivt med tilflytting, og at vi skal få beholde personer i kommunen, må dette være en forutsetning.

 • Jeg ønsker å jobbe for å få til flere hele stillinger i min kommune.

 • Jeg ønsker at fagarbeideren skal få høyere status.

 • Jeg ønsker at flere skal ha mulighet til å etablert seg.

Ville det vært så mange deltidsstillinger om det var et typisk mannsdominert yrke?

Jeg har her løftet mange spørsmål, og alle er det svar på. Alt kan ikke løses umiddelbart, men på sikt. Noen problemer kan ikke få den mest optimale løsningen, men med bevissthet, velvilje og ha evne til å se på mulige nye løsninger kan vi bli innovative for å få det til sammen, over tid, på en bedre måte for flere – og med flere, større stillinger.