Sist oppdatert: 19.07.2019 17:34

Kjører skogsmaskiner med totalvekt opp mot 50 tonn

  ARNE HEIMESTØL
20 år gamle Marius Omsrud fra Hedalen har en både utfordrende og spennende jobb.


Marius Omsrud

De to siste ukene har han kjørt lastbærer i skogryddingsprosjektet langs hedalsvegen. Her har det vært mye å passe på ettersom trafikken skulle gå tilnærmet som normalt. Arbeidet er nå fullført uten uhell.

– Jobben kan være skummel, og selv de beste kan gjøre feil. Det er langt fra flatt alle steder vi bruker de store skogsmaskinene. Jeg trives likevel godt både i hogstmaskiner og i lastbærere, forteller Marius. 

Utdanning

Marius Omsrud har tatt fagutdanninga si på Saggrenda videregående skole i Kongsberg. Etter dette tok han et år på folkehøgskole der han fikk dyrket sin store hobby – jakt og fiske.

Deretter fikk han lærlingplass i Valdres skog, og etter to år kunne han ta imot fagbrev. Når har Marius fast jobb i bedriften, og størstedelen av arbeidstida bruker han i Sør-Aurdal.


Lastbæreren tar store deler av vegbredden i Hedalen

Trives godt

Marius har fått seg leilighet over garasjebygget på hjemgården. – Jeg trives svært godt i Hedalen og er glad for at vi har fått beholdt både skole og barnehage i bygda. I fritida er både småvilt- og storviltjakt fortsatt en viktig hobby.

Vil satse

Marius har allerede kjørt skogsmaskin på farens skogseiendom, og en gang i framtida regner han med at han vil få det hele og fulle ansvaret for gården.

Utdanninga han har skaffet seg, vil nok være nyttig i framtida også. Den kan sikre jobb og forutsigbar inntekt i et yrke der Marius trives svært godt.