Sist oppdatert: 04.07.2019 08:46

Sist i Valdres

  ARNE HEIMESTØL

Sør-Aurdal kommune kommer generelt sett svakt ut på kommunebarometeret for 2019. Framgang kan kommunen imidlertid notere seg på sektorene grunnskole og barnehage.

Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer.

Tabellene viser hvilken plassering kommunen fikk det enkelte år. Årstallet refererer til året Kommunebarometeret ble publisert. Dataene som ligger til grunn, er i hovedsak, men ikke bare, fra det foregående året.

Nøkkeltall for Sør-Aurdal kommune

Sektor 2017 2018 2019
Pleie og omsorg 97 159 210
Grunnskole 297 348 277
Barnehage 346 404 343
Helse 34 96 327
Økonomi 102 87 132
Totaltabellen 284 311 337

Vi har per i dag ikke gjennomført en detaljert analyse av de enkelte parameterne i kommunebarometret, sier rådmann Haakon Boie Ludvigsen.
–Det som sees er at Sør-Aurdal kommune samlet sett har falt 26 plasser fra 2018 til 2019. Administrasjonen vil gjennomføre en samlet vurdering av samtlige parametere rett etter sommerferien.

Totaltabellen i Valdres

Øystre Slidre gjør det best av kommunene i Valdres på totaltabellen for 2019. Det svakeste resultatet får Sør-Aurdal.

Kommune Totaltabellen 2019
Øystre Slidre 60
Nord-Aurdal 81
Etnedal 112
Vang 225
Vestre Slidre 256
Sør-Aurdal 337

Nøkkeltall for Nord-Aurdal kommune

Sektor 2017 2018 2019
Pleie og omsorg 30 58 8
Grunnskole 183 123 102
Barnehage 228 393 356
Helse 226 279 161
Økonomi 77 59 140
Totaltabellen 153 156 81

Nøkkeltall for Vestre Slidre kommune

Sektor 2017 2018 2019
Pleie og omsorg 339 236 321
Grunnskole 256 200 231
Barnehage 26 117 158
Helse 305 257 87
Økonomi 151 43 11
Totaltabellen 298 273 256

 

Nøkkeltall for Øystre Slidre kommune

Sektor 2017 2018 2019
Pleie og omsorg 41 45 72
Grunnskole 58 53 63
Barnehage 274 102 220
Helse 203 200 118
Økonomi 80 131 34
Totaltabellen 57 34 60

Nøkkeltall for Vang kommune

Sektor 2017 2018 2019
Pleie og omsorg 8 2 11
Grunnskole 149 191 186
Barnehage 135 247 201
Helse 127 156 189
Økonomi 242 254 231
Totaltabellen 166 295 225

Nøkkeltall for Etnedal kommune

Sektor 2017 2018 2019
Pleie og omsorg 21 132 90
Grunnskole 56 146 27
Barnehage 163 387 342
Helse 294 173 168
Økonomi 9 49 111
Totaltabellen 71 284 112

Les også