Sist oppdatert: 31.07.2019 20:20

Ta vare på Sør-Aurdal!

  OLAV KRISTIAN HUSEBY, ORDFØRERKANDIDAT FOR HØYRE

 
Om miljøet og fremtiden
Vår kommune er en ren kommune. Vi har ingen tungindustri, cruiseskip eller flyplass som gir store avtrykk i det globale miljøregnskapet. Allikevel har vi utfordringer som det kan være viktig å se nærmere på i et arbeid for et godt miljø.

Kamp for et bedre miljø er en global utfordring, og en liten kommune i Norge skal ta ansvar for sitt begrensede område og legge gode planer for at vi skal kunne yte vårt rettmessige bidrag i den store sammenhengen.

Naturen
Sør-Aurdal har store naturområder, og vi må utnytte disse resursene på en god måte. Produktive arealer brukes til jord- og skogbruk, og i randsonene mot fjellet har vi fine fritidsområder for hytter og fritidsaktiviteter. En balanse mellom god bruk av arealene og urørt natur er ett av våre fortrinn.

Høyre vil gjøre kommunen mer attraktiv som turmål med bedre informasjon til turister og beboere, og vi vil i samarbeid med grunneiere, lag og foreninger utarbeide merkede turløyper i Bagn sentrum, i fritidsområder og på historiske steder. Vi vil at både forbipasserende, fastboende og fritidsinnbyggere skal trives i Sør-Aurdal. For klimapartiet Høyre ligger det i verdiene våre å være opptatt av naturvern og bærekraftig bruk av naturen.

Klima
Høyre vil at kommunen skal utarbeide en klimastrategi med konkrete forslag til utslippskutt og miljøtiltak i kommunen. Vår største utfordring er gjennomgangstrafikken på E16. Vi må ta vare på denne fine veien og sørge for at trafikken avvikles best mulig. Vi må også legge til rette for at våre bedrifter kan drive miljøeffektivt. Det er ingen motsetning mellom god klimapolitikk og god næringspolitikk. Målet med klimavennlig næringsliv er omstilling, ikke nedleggelse.

Nærområdet
Kommunen har gjennom store innkjøp mulig til å påvirke både leverandører og samarbeidspartnere til å ta miljøriktige valg. Kommunen kan også gjennom informasjonsarbeid veilede innbyggerne, slik at vi alle kan gjøre det beste for både naturen, omgivelsene og økonomien.

Høyre er opptatt av at det må bli lettere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vi skal oppfordre til å tenke miljøriktige alternativer. Det beste vi kan gjøre, er å ta vare på det vi har. Vi tar vare på naturen, vi tar vare på arbeidsplassen, vi tar vare på tingene vi har kjøpt, vi tar vare på eiendommen vår, og vi tar vare på hverandre.

Vi ser et økt klimaengasjement i hele verden. Elever demonstrerer, og det blir stadig færre voksne som rynker på nesen over klimakampen. Om du opptatt av å tjene penger, ha et godt velferdstilbud, en trygg jobb å gå til, en god helse, eller at fugler ikke skal bygge reir av søppel, har du allerede flere grunner til å bry deg om klimaendringene. Ta vare på Sør-Aurdal!