Sist oppdatert: 04.07.2019 11:07

Vil lage en handlingsplan

  ARNE HEIMESTØL

– Dette må vi selvsagt se på! sier ordførerkandidat for Senterpartiet, Marit Hougsrud, i en kommentar til tallene for Sør-Aurdal i Kommunebarometeret 2019. – Først og fremst må vi gå dypere til verks og finne ut hva som ligger til grunn for tallene.

Hougsrud vil vite mer om bakgrunn og grunnlag, før kommunen kan legge en handlingsplan. – Det blir derfor viktig framover å finne ut hva endringene fra år til år består i, både når det gjelder framgang og tilbakegang i de ulike sektorene.

Når det gjelder pleie, omsorg og helse, peker Hougsrud på at det en veldig stor endring i barometeret på kort tid, uten at det har skjedd så store endringer eller omorganiseringer i den sektoren i løpet av 2018. – Her må vi gå inn i tallene og finne ut hva som slår så veldig ut.

– Det er gledelig med en liten oppgang i skole og barnehage, og jeg mener det er like viktig å se på grunner til dette, slik at vi kan forbedre det enda mer.

Når det gjelder økonomi, viser Hougsrud til at kommunen ikke helt oppnådde det resultatet som var forventet i 2018. – Det kan være det som slår ut her, men vi må også her gå litt bak tallene for å vite hva som er endringen fra året før.