Sist oppdatert: 02.06.2019 17:39

Saksframlegg og språk

  OLAV KRISTIAN HUSEBY

Redaktøren av Hedalen.no er bekymret over vanskelig og dårlig språk i sakspapirene i Sør-Aurdal. Vi kan delvis være enig i at språket noen ganger er tungt, og spesielt det som er skrevet som fellessaker for flere kommuner. Vi i Høyre har også påpekt dette.

Nå er det de folkevalgtes plikt å sette seg inn i sakene som kommer på bordet, og de må sørge for å gjøre seg kjent med dokumentene. Man kjenner ikke alltid faguttrykkene som brukes, og noen ganger må man bruke ordbok eller spørre seg frem angående ukjente ord.

Det som skremmer meg mest, er politikere som vedtar saker de sier de ikke forstår
.