Sist oppdatert: 14.06.2019 21:51

Vedtok videre satsing på bredbånd

  ARNE HEIMESTØL

Kommunestyret vedtok torsdag enstemmig å  bevilge inntil
kr 1 000 000,- fra disposisjonsfondet til medfinansiering av fiber-/bredbåndsutbygging for adressater som ikke har tilfredsstillende bredbåndsdekning
.

Elling Fekjær (TPK) ville ha kommunestyret med på følgende forslag til merknad:

De fastboende som har vanskeligst for å få bredbånd av høy kvalitet, skal prioriteres i denne tildelingsrunden. Egenandelen bør ikke være over 10 000 kr.

Magnhild Huseby Bolstad (H) ville ikke være med på en slik formulering. Hun mente at offentlige midler heller bør brukes slik at de kommer flest mulig til gode. Her fikk hun støtte fra ordføreren, og Fekjærs forslag til merknad fikk bare hans egen stemme.

Vi har spurt saksbehandler Stig Solbrekken om hvilke følger avvisningen av Fekjærs forslag til merknad kan få. Solbrekken viser til at det bør være et tak på hvor mye en kan gi i offentlig støtte til en husstand. Dersom den totale utbyggingskostnaden blir større enn 80 000 kr, bør en se på alternative løsninger. Dette kan for eksempel være mobilt bredbånd der eksempelvis fiberutbygging blir for kostbar.