Sist oppdatert: 15.06.2019 18:52

Spørreundersøkelsen om Begnadalen skole
 

  HANS ALLERGOTH, LEDER I BEGNADALEN BYGDEUTVALG

Det ble nylig holdt en spørreundersøkelse om Begnadalen skoles fremtid. Alle foreldre som har, og vil få, barn som skal gå på Begnadalen skole, fikk sjansen til å svare. Og tanken med at det kun er nettopp bare foreldrene som skal få lov å si sin mening, er god.

Torsdag 6. juni hadde lederne i FAU og bygdeutvalget i Begnadalen møte med rådmann og tjenesteleder. I alle store saker er det viktig med åpenhet og god dialog mellom kommunen og de involverte, og det var en av hovedgrunnene til at dette møtet fant sted.

Hovedbudskapet var: Når dere absolutt skulle ha en spørreundersøkelse nå, burde dere ha brukt mer tid på å ufarliggjøre undersøkelsen med å informere om hvorfor spørreundersøkelsen kom, hva den skulle brukes til, og hva ønsker dere å oppnå med den? Da ville helt undersøkelsen fått en mye høyere svarprosent.

Det var et godt møte, og både rådmannen og tjenestelederen tok til seg og forstod synspunktene, og viktigheten av innspillene. Rådmannen sa «Av hver negativ tilbakemelding, kan jeg si jeg har fått ti positive». Bygdeutvalget kan vel si: «For hver positiv tilbakemelding, har vi fått ti negative».

Svarprosenten var på 56,22 %. Statistisk sett er dette en god svarprosent, men når det gjelder en så stor sak som en mulig skolenedleggelse, synes jeg den er lav når bare litt over halvparten av foreldregruppen har svart.

Her kommer igjen viktigheten med informasjon. Jeg vet det er de som har boikottet undersøkelsen bevisst, men det er også mange som nok ville svart om de hadde vist hvorfor de skal gjøre det nå.

Jeg har hørt mange si: «Gjeldene vedtak skulle jo bestå, så hvorfor svare på en undersøkelse om hva jeg vil dersom skolen skal legges ned?» Og «Om jeg svarer på undersøkelsen, er jeg redd for at kommunen leser den dit de vil, og tror at jeg vil legge ned skolen når jeg svarer at jeg vil ha barnet mitt til Hedalen eller Bagn.»

Siden administrasjonen selv laget undersøkelsen, burde den vært gitt skoleledelse og FAU for en liten gjennomgang. Hvorfor ikke bruke hverandre for å få best mulig resultat! Aller helst ville det sikkert vært om en 3. part hadde laget spørsmålene, men det koster jo penger.

Noen av resultatene er klare og disse ble presentert for kommunestyret torsdag 13 juni. Her er tre av resultatene jeg rakk skrive ned. Ut fra de 56,22 % som svarte vil:

Om nedlegging, hvor vil du at barnet ditt skal gå på skole? Bagn: 69,2 % Hedalen: 30,8 %

Uavhengig av barneskole, hvor vil du at barnet skal gå ungdomsskole? Bagn: 89,7 % Hedalen: 10,3 %

Bør Begnadalen skole bestå selv i den 3 års perioden de nå går inn i med elever under 35 stk? Ja: 51,3 % Nei: 48,7 %

Veien videre er enda åpen, og gjeldene vedtak består. For Begnadalen betyr det at det er 3 års skolegang igjen før skolesituasjonen må sees på igjen.

Når det gjelder alle store saker, må jeg avslutningsvis igjen spesifisere viktigheten av åpenhet og kommunikasjon. Vi må tørre å prate sammen, og vi må tåle at kanskje ikke naboen eller andre har akkurat de samme synspunkter som du har. Ved å prate sammen, bruke hverandre, å dra nytte av hverandres erfaringer og synspunkter kan vi sammen «MAKE SØR-AURDAL GREAT AGAIN!»