Sist oppdatert: 17.06.2019 09:07

Feilaktige opplysninger

  HAAKON B. LUDVIGSEN, RÅDMANN I SØR-AURDAL KOMMUNE

Viser til leder i Begnadalen bygdeutvalgs innlegg på Hedalen.no. I denne artikkelen fremkommer det feilaktige opplysninger fra undersøkelsen. Hans Allergoth skriver følgende:

«Bør Begnadalen skole bestå selv i den 3 års perioden de nå går inn i med elever under 35 stk? Ja: 51,3 % Nei: 48,7 %»

Spørsmålet som ble stilt i spørreundersøkelsen var som følger:
«Mener du at skolen skal legges ned før det har gått 3 år, dersom fremtidige elevtall viser at antall elever vil ligge under vedtatt grense (35 elever)?»
Allergoth har den prosentvise fordelingen korrekt. Svarene som er avgitt, viser følgende:

51,3 % Ja.
48,7 % Nei

Leder for Begnadalen bygdeutvalg, Hans Allergoth presenterer også feil data for spørsmål 2:
«Dersom du i spørsmål 1 har valgt at du ønsker at ditt barn skal gå på barneskolen i Hedalen, hvor ønsker du da at eleven skal gå på ungdomskolen?»
Til dette spørsmålet er fordelingen som følger:

10,3 % ønsker at eleven skal gå på Hedalen barne- og ungdomsskole
89,7 % ønsker at eleven skal gå på Sør-Aurdal ungdomsskole