Sist oppdatert: 17.06.2019 18:01

Feil i valgomaten til NRK

  ROLF GUNNAR OLSEN, SØR-AURDAL ARBEIDERPARTI
NRK har laget en valgomat som skal vise hva politiske parti står for i valgkampen 2019.

Når det gjelder skolespørsmålet, er det kommet inn en feil i fasiten til valgomaten. Sør-Aurdal arbeiderparti blir beskyldt for å ikke ville beholde skolestrukturen.

Sør Aurdal arbeiderparti står fortsatt på det som ble vedtatt i 2015.
"Skolestrukturen skal opprettholdes. Dersom elevtallet på en skole blir under 35 på barnetrinnet og under 15 på ungdomstrinnet over en treårsperiode, skal skolestrukturen vurderes …