Sist oppdatert: 17.06.2019 22:02

Ufullstendige opplysninger

  GURO LI
Viser til rådmannens innlegg "Feilaktige opplysninger" hvor han gjengir spørreundersøkelsen spørsmål nr. 2 på følgende måte:

«Dersom du i spørsmål 1 har valgt at du ønsker at ditt barn skal gå på barneskolen i Hedalen, hvor ønsker du da at eleven skal gå på ungdomskolen?»

Videre skriver rådmannen at svarene fordeler seg slik: 10,3 % ønsker at eleven skal gå på Hedalen barne- og ungdomsskole 89,7 % ønsker at eleven skal gå på Sør-Aurdal ungdomsskole.

Dersom jeg har forstått kommunalsjefens presentasjon av undersøkelsen riktig, var det imidlertid en teknisk feil i spørreskjemaet for dette spørsmålet.

Dette medførte at alle respondenter besvarte spørsmålet, også de som hadde svart at de ville velge Bagn ved en eventuell nedlegging. Dette er en viktig opplysning for å ikke mistolke svarene, men kommer dessverre ikke fram i rådmannens innlegg.

(Hvis vi går ut fra at de som har svart Bagn i spm. 1 også har valgt Bagn i spm. 2, og utelukker dem fra spm. 2, slik undersøkelsen var ment blir prosentfordelingen slik: 33,3 % ønsker HEBU, og 66,7 % ønsker SAUS.)