Sist oppdatert: 18.06.2019 18:22

Rydder langs fylkesvei 243

  ARNE HEIMESTØL

Valdres Skog er godt i gang med å rydde skog og kratt på begge sider av veien fra Buskerud grense til Hedalen stavkirke.

Det ryddes 6–7 meter fra veikantene, og virket som kan brukes, samles og selges samlet. Statens vegvesen har kjøpt virket av grunneierne.

Rydding gjør at sola lettere vil komme til. Det kan bety at det om vinteren er lettere å holde veien fri for is og snø. Dessuten vil en tidligere oppdage dyr som er på vei inn i veibanen.

Valdres skog regner med å bruke en måneds tid på arbeidet de skal utføre.

Seinere i sommer er det ventet at arbeidet på selv veien fra Buskerud grense til stavkirka starter opp.