Sist oppdatert: 22.06.2019 15:46

Turmål: Jevnlisfjellet 831 moh.

  KARI HAGLUND NORDBY

Det er nå merket en trasé fra Jevnlismyra til Varden på Jevnlisfjellet, 831 moh. Den starter ved trafo-kiosken på høyre side når du kommer fra Hedalen, og er merket med røde bånd.

 

Turen er ca. 3 km, med 200 meters høydeforskjell. Ved Varden er det flott utsikt både mot Hedalen og Begnadalen.

Bruk gode sko, noe blaut myr må krysses. Desto flere som tar turen, jo raskere kan det bli en sti!

Alle 10 grunneierne har vært positive til å anlegge denne stien. Jeg håper det kan bli et fint turmål, lett tilgjengelig fra begge sider av «åsen».


Mot nord, Begnadalen


Mot nordøst, Begnadalen


Mot sørvest, Hedalen nord