Sist oppdatert: 22.06.2019 16:58

Ringerike vil investere 31 millioner kroner i Nes skole og barnehage

  ARNE HEIMESTØL
Nes skole vil skoleåret 2019–2020 ha 23 elever. Siste elevtallsprognose tilsier ikke flere enn 25 elever fram til 2033.  Til hovedopptaket i barnehagen i 2019 var det syv søknader
.

Formannskapet sluttet seg tirsdag 18.6. enstemmig til rådmannens forslag til vedtak. 27.6. får kommunestyret samme sak på bordet.


Oppvekstsenteret i Nes i Ådal skal ha plass til inntil 40 skoleelever og 18 barnehageplasser

Tidligere var det varslet en oppgradering for 11 millioner kroner. Nå er kostnadene nær tredoblet.

Oppvekstsenter
Ringerike kommune vil bygge om nåværende skolebygg på Nes til et oppvekstsenter som inneholder både skole og barnehage. Eksisterende barnehagebygg foreslås solgt.

Oppvekstsenteret skal stå ferdig til skolestart 2021. Bygdehuset skal brukes til undervisning i kroppsøving og deler av kunst- og håndverksfaget. Folkebiblioteket blir værende i skolebygget.

I tråd med kommuneplanen
I kommuneplanen heter det at framtidig vekst skal knyttes til de prioriterte lokalsamfunnene Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand.

– Oppgradering av barnehage og skole er en tilrettelegging for dette. Det kan også vurderes en utbygging av anlegget med gymsal eller idrettshall, leser vi i kommunestyresaken.

– Oppgradering av skolen og barnehagen vil kunne stimulere til økt tilflytting, samt også bidra til videre utvikling av Nes i Ådal som lokalsamfunn.