Sist oppdatert: 24.06.2019 19:38

Rundt 400 besøkte Vassfardagen

  ARNE HEIMESTØL

Arrangementet søndag 23. juni markerte starten på uka Mikkjel Fønhus sitt rike 23.–29. juni 2019.

Det er Vassfaropplevelser ved Bjarne Berg og Marit Stensrud som har tatt initiativet til dette årlige arrangementet rundt sankthans på Skrukke-fyllhaugen i Vassfaret.

Så vidt vi vet, er det eneste dagen i året vegbommene fra hallingsida er åpne. Det har bidratt godt til at arrangementet har blitt et svært vellykket samarbeidstiltak mellom Valdres og Hallingdal – begge dalførene har sterke bånd til Vassfaret.

I år kåserte Lars Elsrud over temaet Vassfartraktene – historier om og fra livet i Vassfaret, basert på faren, Edvard Elsrud, sitt kåseri En tur gjennom Vassfaret og traktene omkring. Foredraget kommer vi tilbake til i seinere oppslag.


Lars Elsrud med hatten faren brukte når han holdt sine kåserier

Formidlingskunst av høy klasse fikk vi være med på da naturveileder Bjørn Henrik Stavdal Johansen fra Besøkssenter Rovdyr i Flå framførte Å klumse bjønn – og andre villfarelser.


Bjørn Henrik Stavdal Johansen

Barn som hadde møtt fram, satte nok ekstra pris på tilbud tilrettelagt for dem; fuglekassesnekring, natursti, fiskekonkurranse og å få være med på å ta opp fiskegarn fra Skrukkefylla, der Berte i sin tid hentet en god del av maten familien på karrige Skrukkefyllhaugen levde av.

Geir Høytomt, representerte tilsynsmyndighetene - Fylkesmannen og SNO - som har forvaltningsansvaret for Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde. Han informerte om verneregler og hva som er tilsynets oppgaver innenfor verneområdet.

Bildeglimt fra dagen


Bagn Pølsemakeri har i 30 år speket og produsert pølser basert på råvarer fra naturen


Biolog Trond Øigarden fra Norsk ornitologisk forening solgte bøker


Hovslager Maja Alfredsen viste smijernsferdigheter


Bjørg Elisabeth Berg hadde egen salgsutstilling


Knut Myran framførte blant annet Ruggslåtten


Finn Rune Stabell fra Eina hadde ansvar for restaureringsarbeidene på Skrukkefyllhaugen


Her kunne de besøkende prøve å høvle


Hedalen jeger og fiskeforening sin stand


Garnfisket i Skrukkefylla ga både sik, abbor og ørret


Foto: Marit Aaslie Brenden


Foto: Marit Aaslie Brenden


Foto: Marit Aaslie Brenden. Klart for å ta opp garn


Foto: Marit Aaslie Brenden. Spennende å få fisk!


Fra Hermans kjøkken


Kaffe, mineralvann og kaker kunne en kjøpe inne


Bjørn Michaelsen solgte kniver