Sist oppdatert: 01.05.2019 16:13

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

ARNE HEIMESTØL

Kommunestyret har vedtatt å sette i gang et bosettingsprosjekt. Det kan være et viktig tiltak, for innbyggertallet har gått betydelig nedover de siste årene.

Her kan du studere tallene fra 2015 til i dag, slik Statistisk sentralbyrå fremstiller dem. Per 1. januar 2019 var det 2 981 innbyggere i Sør-Aurdal.

  2015 2016 2017 2018
Folketall ved inngangen av kvartalet 3 094 3 058 3 026 3 014
Født 33 30 20 21
Døde 41 36 38 27
Fødselsoverskudd –8 –6 –18 –6
Innvandring 25 24 17 14
Utvandring 14 12 5 4
Innflytting, innenlands 87 103 119 114
Utflytting, innenlands 130 141 125 152
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring – 32 –26 6 –28
Folkevekst –36 –32 –12 –33
Folketall ved utgang av kvartalet 3 058 3 026 3 014 2 981

Statistisk sentralbyrå forventer at innbyggertallet per 2030 vil være 2 853. I 2040 sier prognosen at folketallet vil ha falt til 2 747.