Sist oppdatert: 10.05.2019 12:45

Søke støtte til næringsutviklingstiltak?

  ARNE HEIMESTØL

Kommunalt næringsfond kan brukes til næringsutviklingstiltak. Samlede inntekter for næringsfondet utgjorde i 2018 428 000kr. Samlede utgifter var på 150 000 kr.

Disponibel saldo på næringsfondet per 31.12.2018 var på 1 907 757 kr.

På slutten av 2018 var kom det forslag om å fjerne ordningen med næringsfond for 2019. Kommunen klarte å beholde ordningen og mottok
398 000 kr i støtte.