Sist oppdatert: 13.05.2019 18:46

Kyrkjevalet hausten 2019

  ARNE HEIMESTØL

8. og 9. september er det kyrkjeval. 3,1 millionar medlemmar i Den norske kyrkja kan stemme inn personar til sokneråd der dei bur, og til bispedømmeråd i eitt av dei 11 bispedømma. Bispedømmeråda utgjer Kyrkjemøtet.

I Sør-Aurdal er fem sokneråd. Fire av listene er klare. Lista på Leirskogen manglar førebels tre listekandidatar.

Her er listene:

Kyrkjevalet er to val. For første gong vil det i Hamar bispedømme vere tre lister til val av leke medlemmar ved Kyrkjevalet i 2019:

  • Nominasjonskomiteen si liste

  • Åpen folkekirke

  • Bønnelista

Meir informasjon finn du på sida Historisk med 3 lister i Kirkevalget 2019.