Sist oppdatert: 15.05.2019 17:48

– Jeg lurer på...

  MARTE ILDJARNSTAD, PEDAGOGISK LEDER I HEDALEN NATURBARNEHAGE

 

Kvalitet står sentralt når vi markerer Barnehagedagen. Barnehagen er en del av det samlede utdanningsløpet, og vi har et felles utdanningspolitisk mål, at alle barn skal få et likeverdig og godt pedagogisk tilbud i barnehagen.

 

 

 

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter- der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende. Det er fremdeles stor uvitenhet om hva barn får oppleve og erfare i barnehagen og hvordan man best legger til rette for små barns utvikling og trivsel. Barnehagedagen kan bidra til å øke forståelsen for barnehagens innhold, de ansattes arbeid og hva som skaper en god barnehage.

 

Barnehagedagen markeres i mars hvert år, i år 19. mars, første gang var i 2005. Dagen markeres i mange barnehager landet rundt, og er blitt en tradisjon i store deler av Barnehage-Norge. Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som står bak Barnehagedagen.

 

Barn undres over alt mulig, og de lurer på og undres over alt de møter på sin vi. For voksne kan det noen ganger være utfordrende å svare på en slik måte at barna får lov til å undre seg, må vi svare fakta med en gang, eller tør vi bli med på en reise inn i barnas verden? 

 

Barnehagedagen 2019 setter fokus på undring blant barn, og spesielt fokus på naturfag som en del av barnehagens innhold, med temaet «JEG LURER PÅ…….», og her i vår barnehage lurer vi på….. mye rart. Under kommer noen bilder fra aktivitetene i forbindelse med årets barnehagedag.  

 


Jeg lurer på hva som skjer når flytende vesker står fremme i 7 dager

 

Hva som skjer når vi fyller vann og salt i en kopp? Hva skjer vi vi lar magiske kuler ligge i vann i en hel uke? Og hva skjer hvis vi tømmer ut vannet?

 


Hva skjer når en vulkan eksploderer?

 

 


Hva skjer med maten i naturen?

 


Hvordan ser vi ut inne i kroppen?